Om Oss

C2U Group er et nordisk selskap som tilbyr tjenester innenfor en rekke områder som rådgivningstjenester, ledelse og kursvirksomhet. Selskapet er et resultat av en fusjon mellom C2U Norway og JMAC Scandinavia i september 2016.

Kontinuerlige forbedringer gjennom metodisk og systematisk arbeid på å hele tiden skape kundeverdi, har stor effekt på en organisasjons evne til læring og måloppnåelse. Vi jobber særlig med å utvikle både det kulturelle og strukturelle perspektivet hos våre kunder. Målet er å få kultur og struktur i balanse, for derigjennom å oppnå forbedringer som varer og som kundene selv fortsetter å drive på egenhånd.

Våre tjenester kan deles inn i tre hovedområder: management consulting, kultur og ledelse og utdanning og trening. I de fleste oppdrag kombinerer vi tjenestene i hovedområdene avhengig av hvilke behov og mål dere har.

C2U Group består også av C2U Academy, som er en betydelig leverandør med spesialkompetanse innen Lean, kontinuerlig læring og lærende organisasjoner.

Våre verdier

Som ung organisasjon er C2U opptatt av å bygge en kultur som i størst mulig grad gagner vår kunder, våre medarbeidere og oss som organisasjon. Grunnmuren i en slik kulturbygging er våre verdier; Dedication, Relations, Innovation, Value og Execution – DRIVE.

Verdiene har vi jobbet frem i fellesskap i den hensikt å etablere en omforent guide for samhandlingen med våre kunder og mellom oss som medarbeidere, kolleger og venner.

For oss er DRIVE en viktig kvalitet for å løse oppdrag hos kunden. Det representer energi og kraft som trengs for å nå mål og skape resultater:

DEDICATION

DEDICATION

Vi har et ekte engasjement for å hjelpe kunden til å lykkes.

Vi gir råd som alltid er basert på god faglighet og lojalitet til ønske om å gjøre en forskjell for kunden

RELATIONS

RELATIONS

Gode relasjoner binder mennesker sammen. Både i forhold til våre kunder og mellom oss som medarbeidere i C2U.

Vi forsterker forholdet mellom menneskene vi jobber sammen med, og legger grunnlaget for et langsiktig samarbeid som er preget av klar og tydelig kommunikasjon, felles forståelse, åpenhet og respekt.

INNOVATION

INNOVATION

C2U jobber alltid for å tilpasse oss til kundens spesifikke behov. Enkelte ganger betyr det å finne helt nye løsninger på nye utfordringer. Andre ganger kan det bety å finne nye måter å anvende eksisterende tankegods, metoder og verktøy på.

I C2U er det høyt under taket for å tenkte nytt og innovativt, alltid i den hensikt å skape vekst og læring for våre kunder og for våre medarbeidere.

VALUE

VALUE

Vi lever av å skape merverdi for kunden. Derfor har C2U sine konsulenter alltid mye fokus på å forstå de utfordringer kunden står ovenfor, for så å sette tydelige mål for oppdragene sammen med kunden.

Vi skal også skape verdi for den enkelte medarbeider. Dette gjør vi best ved legge forholdene til rette for personlig vekst gjennom engasjement, utfordrende oppgaver, god læring og godt samarbeid internt i C2U.

EXECUTION

EXECUTION

Gjennomføringskraft er et av C2Us store konkurransefortrinn. På bakgrunn av våre konsulenters mangfoldige erfaringsbakgrunn fra svært konkurranseutsatt virksomhet, er vi i stand til å gi råd om hvordan skape nødvendig energi og tempo i kundens strategi- og forbedringsprosesser.

I Execution-fasen er våre konsulenter alltid handlingsorienterte og ”hands-on”, samtidig som vi er gode refleksjonspartnere for våre kunder.

#mk-tabs-5b7d0f6b0b086 .mk-tabs-tabs li.ui-tabs-active a, #mk-tabs-5b7d0f6b0b086 .mk-tabs-panes, #mk-tabs-5b7d0f6b0b086 .mk-fancy-title span{ background-color: #ffffff; }

C2U Group har kontorer i Oslo og Gøteborg, i tillegg til et eget treningssenter i Småland.

Vil du vite mer? Vi kontakter deg.