Kontinuerligt lärande – bestående förbättring

Kundcase

Vi på C2U vet hur det är att driva och lyckas med förbättringar. Inte bara som konsulter, utan framförallt då alla medarbetare har lång erfarenhet av ledningsroller, både som ledare och som experter.

Läs mer

Vår kompetens

På C2U är vi konsulter med olika bakgrund samt en omfattande kompetens och erfarenhet. Alla konsulter har därför bred och lång arbetslivserfarenhet både som chefer och specialister. Denna erfarenhet spänner över många delar av värdekedjan samt från olika typer av industrier och offentliga tjänster.

Läs mer

Kontinuerligt lärande

C2U Academy erbjuder olika typer av utbildningar och träningsprogram. Ledarskapsträning i kombination med utbildning i Lean-metoder och verktyg är en väsentlig del i att åstadkomma ett förändrat beteende.

Läs mer