Team

Vi vill knyta till oss konsulter med olika bakgrund, omfattande kompetens och erfarenhet. Alla våra konsulter har därför bred och lång arbetslivserfarenhet både som chefer och specialister. Denna erfarenhet spänner över många delar av värdekedjan samt från olika typer av industrier och offentliga tjänster. Vi har också ett omfattande nätverk av samarbetspartners i Skandinavien.

 • Helen Ahlström

  Helen Ahlström

  Senior Management Consultant

  +47 978 77 502

  Se mer
 • Bjørn Eirik Bergland

  Bjørn Eirik Bergland

  Senior Partner

  +47 416 10 131

  Se mer
 • Paula Braun

  Paula Braun

  Partner

  +46 706 889 863

  Se mer
 • Ingrid Elison

  Ingrid Elison

  Senior Management Consultant

  +46 703 373 220

  Se mer
 • Samir Falfoul

  Samir Falfoul

  Consultant

  +46 701 655 090

  Se mer
 • Peter Framelius

  Peter Framelius

  Senior Management Consultant

  + 46 707 472 779

  Se mer
 • Jan Granaas

  Jan Granaas

  Senior Partner

  +46 705 45 48 44

  Se mer
 • Gro Hardersen

  Gro Hardersen

  Senior Management Consultant

  +47 482 61 516

  Se mer
 • Stian Henriksen

  Stian Henriksen

  Senior Management Consultant

  +47 915 42 228

  Se mer
 • Erik J. Holm

  Erik J. Holm

  Senior Management Consultant

  +47 970 86 122

  Se mer
 • Christer Johansson

  Christer Johansson

  Senior Management Consultant

  +46 72 565 95 25

  Se mer
 • Dennis Karlsen

  Dennis Karlsen

  Senior Management Consultant

  +47 944 09 435

  Se mer
 • Robert Kessiakoff

  Robert Kessiakoff

  Senior Management Consultant

  +46 707 403 686

  Se mer
 • Terje Klausen

  Terje Klausen

  Manager C2U Academy

  +47 905 38 524

  Se mer
 • André Knüppel

  André Knüppel

  Chairman of the Board

  +46 72 360 9826

  Se mer
 • Mikako Lago-Lengquist

  Mikako Lago-Lengquist

  Senior Management Consultant

  +46 703 197 157

  Se mer
 • Kurt Lundgren

  Kurt Lundgren

  Senior Management Consultant

  +47 469 87 979

  Se mer
 • Jostein Moe

  Jostein Moe

  Senior Management Consultant & Partner

  +47 906 64 296

  Se mer
 • Anders Molinder

  Anders Molinder

  Senior Management Consultant

  + 46 705 515 856

  Se mer
 • Haythem Nam

  Haythem Nam

  Senior Management Consultant

  +47 978 52 627

  Se mer
 • Jonas Nilsson

  Jonas Nilsson

  Senior Management Consultant & Partner

  +47 950 51 256

  Se mer
 • Rolf Ohlsson

  Rolf Ohlsson

  Senior Management Consultant

  +46 72 522 52 99

  Se mer
 • Anna-Lena Östling

  Anna-Lena Östling

  Ekonomi & Administration

  +46 706 892 460

  Se mer
 • Martin Östling

  Martin Östling

  Senior Management Consultant & Partner

  +47 950 33 698

  Se mer
 • Thale Osvik

  Thale Osvik

  Office & Communications Manager

  +47 975 00 989

  Se mer
 • Jonas Pettersson

  Jonas Pettersson

  Senior Partner & CEO

  +46 760 25 14 51

  Se mer
 • Predrag Popovic

  Predrag Popovic

  Senior Management Consultant

  +47 452 34 699

  Se mer
 • Per-Åke Sigbrandt

  Per-Åke Sigbrandt

  Senior Management Consultant

  +46 72 188 1546

  Se mer
 • Anne Gina Sveaass

  Anne Gina Sveaass

  Senior Management Consultant

  +47 928 51 011

  Se mer
 • Jan Thorström

  Jan Thorström

  Senior Management Consultant

  +46 705 242 380

  Se mer
 • Marcus Tidlund

  Marcus Tidlund

  Senior Management Consultant

  +46 76 141 0104

  Se mer
 • Bjarne Berg Wig

  Bjarne Berg Wig

  Senior-rådgivare, föreläsare och lärobokförfattare

  +47 416 80 737

  Se mer
Helen Ahlström

Helen Ahlström är en mycket erfaren och framgångsrik senior Lean handledare. Hon har deltagit i förbättringsprocesser, inklusive utveckling av komplexa system och arbetsmodeller för kontinuerlig förbättring i flera organisationer. Hon designar och levererar praktiska, specifika utbildningsprogram och har bedrivit kompetensutveckling i en mängd olika operativa organisationer.

Helen har haft rollen som Lean koordinator i Posten och senare i Pågen, där hon har fått ledarerfarenhet av roller i produktion, projekt och kvalitet.

Hon har sin Lean utbildning från Kaizen College i Schweiz och Tyskland.

Som konsult i de senaste åtta åren har hon haft uppdrag inom olika branscher såsom mat, tillverkning, olja och gas, teknik, service och tillverkning.

Helens specialitet är coaching av chefer och medarbetare i ständig förbättring, visuell management- och strategikonsulting .

Bjørn Eirik Bergland

Bjørn Eirik Bergland har lång erfarenhet av förändringsarbete och HR, både från offentliga och privata sektorn. Han har tjänstgjort i det militära i mer än 20 år. Under dessa år deltog han aktivt i omstruktureringen av de väpnade styrkorna, på både taktisk och strategisk nivå, senast i försvarsministeriet .

Bjørn Eirik har varit HR-chef i Sandefjord kommun och HR Direktör för REC Wafer.

Bland hans specialiteter är HR, förändringsarbete, ledarskap och strategiutveckling. Han är även certifierad Lean Six Sigma Black Belt och i profilanalysverktyg Extended DISC.

Bjørn Eirik har en mastergrad i Defence Studies fra The Canadian Forces College i Toronto, Canada.

Paula Braun

Paula har i 20 år drivit eget konsultbolag med situationsanpassade verksamhetsutvecklingsfrågor och chefscoaching i fokus.

Hon är en drivande kraft för att utveckla och sprida kunskaper om Lean Production inom tjänsteverksamheten i Sverige.

Paula har en högskoleexamen inom pedagogik, arbetsorganisation och arbetspsykologi. Prisbelönad för sitt arbete och den kvalitet hon levererar i sina uppdrag.

Ingrid Elison

Ingrid har 15 års erfarenhet av lean-implementering i privat sektor. Hon har blivit belönad med svenska Lean-priset för sitt arbete som huvudansvarig för Leanarbetssätt.

Ingrid har arbetat i många år som chef inom privat och statlig sektor. Hon är utbildad civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola och har även studerat arbetslivets pedagogik på högskola.

Samir Falfoul

Samir har lång erfarenhet av förbättringsprojekt inom logistik, lager och administration. Han har stor förståelse för leanfilosofin och har tidigare erfarenhet som centrallagerchef och projektledare.

Hans nyckelkompetenser är inom projektledning, visuella system, coaching och utveckling av ledare samt ständiga förbättringar. Han har god analytisk förmåga och är en stark förändringsledare. Dessutom har han erfarenhet av SAP-utrullningar.

Samir har en civilekonomexamen inom logistik från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 

Peter Framelius

Peter har 10 års erfarenhet som managementkonsult med fokus på förbättringar av arbetsprocesser, utbildning och träning samt lean management inom en rad olika branscher och sektorer. Han har ansvarat för Lean implementeringar och förbättringsprojekt i hela leveranskedjan, inklusive inköp, produktion och distribution. Bland kunderna märks bl.a. Saab, Volvo, IKEA och Toyota.

Innan Peter blev konsult, har han över 20 års erfarenhet av flera ledande befattningar främst inom Supply Chain på Saab-Scania, Saab Automobile , Saab Cars USA och General Motors. Han har en pragmatisk syn på Lean som har sitt ursprung i att han har varit linjechef med ansvar för Lean transformationer i den egna organisationen. Hans omfattande erfarenhet gör honom till en expert på leda arbete med ständiga förbättringar samt kulturella förändringsprocesser.

Peter har en examen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Jan Granaas

Jan Granaas har bred erfarenhet inom produktion, kvalitet och inköp. Han har erfarenhet från företag som SAAB Automobile , General Motors, Pininfarina, Johnson Controls. Innan han började i C2U var han VP för kvalitet och säkerhet på REC.

Som konsult har han arbetat i företag som Aker Solutions, Assa Abloy Hospitality och GKN Aerospace . Jan är även certifierad i profilanalysverktyg Extended DISC.

Jan kännetecknas av stort engagemang och är en mycket bra kommunikatör och inspiratör. Han är specialist på leverantörsstyrning och utveckling, samt bygga organisationer med en hög grad av prestation av kultur.

Gro Hardersen

GRO Hardersen har lång erfarenhet av ledarskap inom både offentlig och privat sektor. Hennes specialitet är verksamhetsanpassad ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och individuell vägledning och coaching.

Hon har en bred erfarenhet från militären som chef och konsult i tillägg till de 7 års erfarenhet i ett globalt företag där hon arbetade med organisationsutveckling och ledarskapsträning på alla nivåer. Detta innefattar utformningen och genomförandet av ledarskap, talang och kompetens utveckling.

Gro har specialiserat sig som en processkonsult och har under flera år varit anställd i AFF/NHH, där hon var en handledare på Solstrand program.

Hon har officersutbildning från Military Academy och stabsskolla och är också utbildad psykoterapeut från Institutet Core Evolution i USA.

Stian Henriksen

Stian Henriksen har lång erfarenhet av Lean förbättringarbete från olika positioner i Norge och utomlands. Han har tidigare konsult på TPM Team och fabrikschef på Byggmodul . Han var delvis ansvarig för utveckling, utbildning och implementering av Lean i REC i rollen som RBS Direktör.

I sin karriär har han varit involverad förbättringsresor i många branscher, bland annat smältverksindustrin , elektronik montering, kemisk industri, livsmedel och fordonsindustrin .

Stians specialist är att få företag att lyckas med hjälp av Lean att öka sin konkurrenskraft.

Stian har en magisterexamen i industriell ekonomi och technology management från NTNU.

Erik J. Holm

Erik J Holm har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom teknikföretag. Han har deltagit i utvecklingen av en världsledande mjukvara för flerfasström inom petroleumssektorn och för gjutning och svetsning av aluminium- och stålkonstruktioner. Erik har också lång erfarenhet av ledarskap inom dessa områden och har lett flera stora internationella samarbetskonsortier.

Erik har en Master i Teknikledning från NTNU och är Black Belt i Lean Six Sigma. I sin karriär har han bidragit till förbättringar och förändringsledning inom flerfasteknik, aluminium, värmeåtervinning och petroleumsteknik.

En av Eriks speciella kompetenser är att mäta och utveckla lagmognad för att de bättre ska lyckas med sitt förbättringsarbete. Kombinerat med Lean kulturbyggnad ger detta kraftfulla förbättringsprojekt.

Christer Johansson

Christer Johansson har en bred erfarenhet av att arbeta med förändrings- och förbättringsprojekt i flera branscher. Genom att använda rätt metoder och verktyg som är anpassade till kundernas behov, har han utfört utmanande uppdrag med många kunder med mycket goda resultat.

Christer har branscherfarenhet från Saab Automobile AB, Robert Bosch AB och Autoliv. Han har varit konsult till ett stort antal företag, inklusive Intentia Sverige, Ohde & Co, JMAC Scandinavia och nu C2U

Christer specialiteter är affärsutveckling, turnaround och Business systems och Lean och implementering av Lean-filosofin.

Han har en EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Dennis Karlsen

Kjell-Yngve “Dennis” Karlsen har en omfattande och varierad arbetslivserfarenhet. Han har arbetat med ständiga förbättringar i 20 år i både Ringnes, Porsgrunn, Telemark och REC.

Han är särskilt intresserad av Lean implementationer och Lean utbildning, både för chefer och medarbetare.

Dennis har en stark drivkraft och god kommunikationsförmåga. Detta gör honom till en värdefull partner på alla nivåer i organisationen.

Han har omfattande coaching erfarenhet och har länge bidragit till att öka prestanda och kompetens hos företag inom en mängd olika branscher. Som konsult har han bl. a. arbetat med leverantören till olja och gas, offshore och återvinning av avfall.

Robert Kessiakoff

Robert har lång erfarenhet av arbete med företagsledningar. Han har arbetat i mer än 30 år som VD i Sverige och internationellt för olika börsnoterade kunskapsföretag.

Han har varit bosatt och verksam i utlandet i mer än 15 år. Lång erfarenhet av förändringsarbete och förankringsarbete då han i sina tidigare roller genomfört omfattande omstruktureringar och sammanslagningar. Sen 1994 har Robert drivit eget konsultföretag.

Han är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg, har studerat International Management i Frankrike och har även utbildat sig vid Stanford.

Terje Klausen

Terje Klausen er manager for C2U Academy. De siste årene har han vært daglig leder for NEVU, som fra høsten 2016 er innfusjonert i C2U Group som C2U Academy. Klausen har stått sentralt i videreutviklingen av NEVUs læreprogrammer, digitale læreplattform og andre digitale støtteverktøy. Han har mer enn 30 års erfaring fra virksomhetsledelse, prosjektledelse og utviklingsarbeid innen media, kunnskapssystemer, næringsklynger og forbedringsarbeid.

André Knüppel

André Knüppel har lång erfarenhet av att ledande positioner från olika branscher; Automotive, butiksinredning och senast från solcellsindustrin , där han var Senior Vice President för REC.

André har under hela sin karriär arbetat internationellt i ledande befattningar inom Johnson Controls, SAAB Automobile , Race Mark Industries, New Store Europe och REC.

Andrés specialiteter är inom förändringsledning, strategi, Lean och turnarounds, där han tillsammans med våra kunder har utvecklat strategier för snabba och framgångsrika förändringsprocesser.

André har en Executive MBA från Göteborgs universitet.

Mikako Lago-Lengquist

Mikako Lago Lengquist har haft ett nära samarbete med japanska ledare i flera år medan hon infört Lean som arbetsfilosofi i Saab Automobile . År 2001 bestämde hon sig för att sprida sina kunskaper om ständig förbättring och förändringsarbete, och började som konsult på JMAC Scandinavia.

Sedan dess har hon stöttat förbättring och affärsutvecklingprocesser för flera företag globalt. Mikako är unik i det att hon både har mycket god kompetens inom systematisk kontinuerlig förbättring och talar japanska flytande. Detta gör henne mer än 40 gånger har haft kunder med våra mycket populära utbildningar och studieresor till Japan.

Mikako konsulterfarenhet som sträcker sig från tillverkning till administrativa processer och från träning i grundläggande färdigheter till avancerad ledarskapsutbildning i ständig förbättring.

Hon har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg och Osaka Furitsu University, Japan.

Kurt Lundgren

Kurt har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar inom produktion från flera olika branscher.

Under sina nästan 20 år som seniorkonsult har Kurt assisterat många små och stora företag som Hydro, Veidekke och SKF att genomföra Lean. För det mesta har han arbetat i Norge och Sverige, men även i andra europeiska länder.

Kurt har djup kunskap inom de flesta Lean verktyg och tekniker. Hans expertis är Lean Transformation och ledarutbildning, där han har arbetat med både styrelse och ledning för att utveckla förändringsprogram.

Kurt har en magisterexamen i industriell organisation från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg.

Jostein Moe

Jostein Moe har mer än 15 års erfarenhet av branschen i olja och gas och förnybar energi. Han har haft en rad olika befattningar från projektets genomförande, kundansvarig och linjeledarskap. Som projektledare har han arbetat på norska oljeplattformar och fabriker i både Norge och Singapore.

Innan Jostein började i C2U var han ansvarig för Operational Excellence i ABB Oil, Gas and Chemicals Norge.

Jostein är utbildad civilingenjör i teknisk cybernetik från NTNU.

Anders Molinder

Anders Molinder har i mer än 20 år varit en konsult för flera stora företag. Han är en av grundarna av JMAC Scandinavia och initiativtagare till Lean Forum Sverige.

Efter att ha studerat Lean i Japan så tidigt som 1982 introducerade han Lean-filosofin och utveckling och genomförande av Lean produktionssystem i en mängd olika organisationer. Han har varit rådgivare för chefer på alla nivåer och haft uppdrag både på strategisk och verkställande nivå där effektivitet, produktivitet, organisation och ledning har varit tongivande.

Hans specialitet är produktion, ledning och supply chain .

Innan Anders kom in i konsultbranschen, hade han roller som produktion och fabrikschef och supply chain manager i företag som Volvo, Saab och General Motors.

Anders har en master från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg, och är utbildad reservofficer i det svenska försvaret.

Haythem Nam

Haythem Nam har varit intresserad av ständiga förbättringar under hela sin livslängd. Som produktionsledare på REC, var han djupt involverad i förbättringsarbetet, vilket resulterade i hans team var en av de bästa i företagets fabriker.

Haythem är specialiserat på Lean, både i teorin och i praktiken. Han har också djup kunskap om TPM, och är certifierad Lean Six Sigma Black Belt.

På grund av hans utmärkta pedagogiska funktioner, lyckas förmedla varför och hur organisationer bör och måste förbättras.

Kombinationen av analytisk förmåga och engagemang gör Haythem till en mycket viktig anställd för C2U.

Jonas Nilsson

Jonas Nilssons erfarenhet som mångårig ledare i den starkt konkurrensutsatta industrin och nu konsult har gjort att han har samlat en bred erfarenhet med ständiga förbättringar i olika verksamheter.

Jonas är en specialist på underhåll och produktionsstyrning, och har särskild kunskap och intresse för Total Productive Maintenance (TPM).

Genom sin goda förmåga att hjälpa och stödja andra människor, är han mycket bra på att bygga förtroende och långsiktiga relationer.

Hans utmärkta kunskaper i World-Class Maintenance är ett mycket värdefullt bidrag till C2U.

Rolf Ohlsson

Rolf Ohlsson har en 30 årig erfarenhet av Lean/TPM i olika linje och chefsbefattningar inom svensk industri samt konsultat inom Lean/TPM.
Företag att nämna är: Saab Automobile, ABB, Parker Hannifin, JMAC , Pågen, DynaMate, Volvo Cars och Scania

Rolf har också verkat som författare inom Lean och TPM. Rolf specialitet är coacha organisationen till långsiktig och varaktiga stora förbättringar gällande utrustningseffektivitet (OEE).

Rolf har en Civilingenjörsexamen inom automationsteknik från University of Chalmers

Anna-Lena Östling

Anna-Lena har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med ekonomi och administration. Hon har varit ansvarig för ekonomi och redovisning av konsultföretag såsom Ohde & Co och JMAC Scandinavia sedan 1999.

Anna-Lenas långa erfarenhet i branschen har bidragit till hennes kunskap om processförbättringar, vilket också gör henne en utmärkt assistent på Lean utbildningar.

Martin Östling

Martin har en bred erfarenhet av att driva verksamheten från Akzo Nobel och Renewable Energy Corporation.

Han har haft linjeledande befattningar inom produktion och underhåll, samt nyckelroller såsom Operational Excellence Manager i en multinationell miljö.

Martin har sin kärnkompetens inom förändringsarbete, kvalitet, ständiga förbättringar och strategier för Operational Excellence.

Han har en magisterexamen inom produktionsstyrning från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg.

Thale Osvik

Thale har lång erfarenhet som chefsassistent för ledningen i större företag som PwC Consulting, BearingPoint och REC.

Hennes specialitet är presentationsutveckling och kommunikation.

Thale förvaltar C2Us gemensamma tjänster i Oslo, och att hon är ansvarig för vår grafiska profil, förutom utveckling och underhåll av både intern och extern kommunikation.

Jonas Pettersson

Jonas Pettersson har lång erfarenhet av affärsutveckling från en mängd olika branscher och delar av värdekedjan. Han har arbetat med en kontinuerlig förbättring av strukturella och kulturella perspektiv vid AstraZeneca. Som perfomance director för REC byggde han upp en avdelning för att öka förbättringstakten och metodik. Avdelningen hade en avgörande betydelse för de goda förbättrings resultat som uppnåtts.

Jonas har också lång erfarenhet som konsult inom olika branscher och områden i konsultföretag Acando och Frontec.

Han är specialiserad på förändringsarbete, strategi genomföring och Lean och Six Sigma-metodik, i tillägg besitter han en stark analytisk förmåga.

Predrag Popovic

Predrag har lång erfarenhet av förbättringsprojekt i Posten Norge och Bring i distribution, produktion och upphandling av transporter. Han har stor erfarenhet av Lean-filosofin, metoder och verktyg.

Han har erfarenhet av projekt i verksamhetsstyrning och rationalisering av produktions- och lagersystem. Predrag är bra på att bygga relationer och erfaren inom coaching och att utveckla ledare. Dessutom är han mycket intresserad av och mycket skicklig i strukturerad problemlösning.

Predrag är civilingenjör i maskin, produktion och kvalitetsteknik vid NTNU.

Per-Åke Sigbrandt

Per-Åke Sigbrandt har lång erfarenhet av att arbeta med ständiga förbättringar, främst inom produktion. Pelle började sin karriär som en industriell ingenjör innan han gick över till bilindustrin på Johnson Controls. Där han innehade olika befattningar inom tillverkning och ständiga förbättringar.

Han var en del av Lean utrullningsteamet i Europa och är certifierade med svart bälte i Six Sigma.

Per-Åke har också arbetat som Lean konsult i fyra år innan han började REC som Lean expert.

Sedan 2012 har han arbetat som specialist i ständiga förbättringar, Lean och Six Sigma med fokus på produktionsoptimering. I denna roll får han fullt ut utnyttja sin mycket högt utvecklade analytiska förmåga till förmån för C2Us kunder.

Per-Åke har en magisterexamen i Production Engineering från Lunds universitet, Sverige

Anne Gina Sveaass

Anne Gina har arbetat med förändringsprocesser, utveckling av människor och organisationer i hela sitt yrkesverksamma liv. Hon har en bred erfarenhet från olika branscher både som en intern och extern konsult, föreläsare och som toppledare. Detta har gett henne många perspektiv och en bred erfarenhet.

Som chef för organisationsutveckling i Sjukhuspartner var hon ansvarig för att etablera strukturer och koncept för utveckling av kommunikation, kultur, ledning och kompetens.

Anne Gina är utbildad pedagog från universitetet i Oslo. Hon har både teoretisk grund och praktisk erfarenhet kring ledning av individer och grupper. Dessutom har hon god kommersiell förståelse, med kunskap om strategiutveckling, performance management och effektiva organisationer. Anne Gina är skicklig på att analysera, visa och skapa relationer mellan organisationen / system och de människor som arbetar där.

Anne Gina är också ackrediterad instruktör och håller kurser relaterade till preferens kartläggning jungiansk Typ index (JTI), Insights Discovery personlighet modell, samt projektmetodik som Prince 2, Framgångsrik program (MSP) och portfölj hantering (MOP).

Jan Thorström

Jan Thorström har omfattande erfarenhet av fordonsindustrin. Han har haft ledande befattningar inom supply chain och finans. Utöver detta har han arbetat som vd och platschef för leverantörer till samma bransch.

Jans specialitet är verksamhetsförbättringar med fokus på Lean supply chain, företagsstruktur och strategi. Han har anlitats som platschef för ett antal företag där det har funnits ett behov av att hantera stora förändringar, vare sig det har handlat om betydande ökningar av nya order eller krävande omstruktureringsprocesser . Dessa uppgifter har inkluderat alla aspekter av den roll som den verkställande chef.

Jan Thorström har en magisterexamen i industriell teknik och management från University Crainfield

Marcus Tidlund

Marcus Tidlund har mer än 15 års erfarenhet inom kemi- och solindustrin. Han har haft ett flertal positioner inom produkt- och processutveckling, produktledning och förbättringsledning.

Marcus nyckelkompetens är i Lean Six Sigma, processteknik, projektledning, portföljhantering och ständiga förbättringar.

Han har en stark analytisk förmåga och kan presentera komplexa processer och utmaningar på ett tydligt och omfattande sätt.

Dessutom är han en stark förespråkare för visuell ledning på alla nivåer.

Marcus har en master i Chemistry & Business Administration fra Karlstads Universitet, Sverige.

Bjarne Berg Wig

Läroboksförfattaren Bjarne Berg Wig har mer än 30 års erfarenhet av

Quality Management och Lean.

Han har publicerat flera läroböcker i dessa ämnen och undervisar bland annat på högskolor i Bergen och Buskerud och Vestfold. Berg Wig är medlem i Society for Organizational Learning, ordförande i Los Academy (Norge) och samarbetspartner med Deming Institute (USA).

Med förflutet som en mekaniker, förtroendeman, politiker, soldat, idrottsman, branschledare och föreläsare vid flera högskolor, undervisar och coachar han på ett direkt, begriplig och roligt sätt.

Berg Wig är VD för TQM Center Norge. Han undervisar på

våra olika utbildningar och vägleder ledargrupper i utvecklingen av lärande system och lärande organisation.

Tillsammans med sin fru och två söner han driver ha kurser på sin kursgård Albergo del Vino i Piemonte, Italien.

  Vil du vite mer? Vi kontakter deg.