Customer cases

THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION

Our consultants have long experience in operating and succeeding in improvement initiatives, not just as consultants, but above all because they have gained experience from leading roles and as experts in various positions in the value chain.

The combined experience of our consultants ensures that we know what it takes to carry out change and improvement projects. With customised solutions based on proven principles we guarantee that we solve the right problems and that you as a customer have your needs met. We assist in establishing a culture of continuous improvement, ensuring that you and your team will be able to continue the work yourselves going forward.

Below is a selection of some of our projects.

Municipal/regional operations

The customer had in his interaction with the private sector been introduced to Lean

En stabil utrulling av forretningssystem med hjelp av Lean

C2U bidro til en stabil implementering uten at kundene ble påvirket

Kraftig økning av OEE-tallet

C2U bidro til fokusert Lean-arbeid på fabrikkens flaskehalslinje

Restrukturering av Supply Chain-prosessen

C2U bisto med å implementere kapasitetsplanlegging for de interne prosessene

Restructuring of manufacturing footprint

Selskapet ble tvunget til å omstrukturere og konsentrere produksjonen om færre enheter

Turnaround Delivery & Quality

C2U sørget for at det ble innført standardiserte arbeidsmetoder, fokus på kritiske prosess-steg

Utstyr til prosessindustrien

C2Us oppgave var å støtte en prosjektgruppe bestående av produksjonsteknikere og operatører.

Serviceanlegg for biler

C2Us oppgave var å trene flere serviceanlegg i et konsept som var utviklet sammen med selskapet.

Leverandør til oljeindustrien

Kunden hadde for høye kostnader og var ikke lønnsom.

Recycling company

Customers complained about the quality and a limited experience of industrial production