Fokusert Lean-arbeid

BILPRODUSENT

Selskapet hadde problemer med den totale utstyrseffektiviteten (OEE) på en viktig del av prosessen innenfor pressing av bilkomponenter.

Kraftig økning i kundeetterspørselen i tillegg til den lave effektiviteten, bidro til at flere skift måtte opprettes for å håndtere etterspørselen etter selskapets sluttmonteringer. Enda høyere kundeetterspørsel medførte at prosessavdelingen ble en flaskehals for hele selskapet.

Lean-metoder var delvis innført fra før av, og et målrettet forbedringsarbeid var startet. Dette ga imidlertid ikke nevneverdige målbare forbedringer, og det lave og ustabile OEE-tallet forble det samme.

Vår støtte og coaching innebar bl.a. å få prosessavdelingens organisasjon og dennes støttefunksjoner til å ”begynne fra begynnelsen igjen”. Dette innebar å jobbe riktigere og med høyere presisjon med Lean-metoder som allerede var iverksatt. Til og med roller, organisasjon og ledelse ble utviklet parallelt. Dette bidro til sammen til at situasjonen ble stabilisert på et høyere nivå, og ut i fra dette nivået fortsatte og videreutviklet man siden det tverrfunksjonelle forbedringsarbeidet.

Nøkkelaktiviteter

Fremtidige eller forbedrede eksisterende metoder og tilstand:

 • Orden/gode vaner med hjelp av 5S
 • Roller, organisasjon og ledelse
 • SMED
 • Operatørvedlikehold
 • Lederoppfølging
 • Strukturert og fokusert forbedringsarbeid

Noen av resultatene

 • OEE økt fra 45% og ustabilt til 64% og stabilt (under 11 måneder)
 • Redusert fra 4 til 3 skift, sjelden overtid
 • Ni færre FTE
 • Økt kapasitet i prosessavdelingen og kraftig økning i leveransepresisjon
 • Store direkte kostnadsbesparelser
 • Forbedret kultur og engasjement hos alle berørte medarbeidere
 • Lærende arbeidsmåte for spredning til andre prosessavdelinger
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy