Restrukturering av verdikjeden

ETTERMARKED INNEN BILINDUSTRIEN

Selskapet hadde en global markedsdekning. Man opererte på de største markedene via datterselskaper, og på de mindre via agenter. Selskapets fokus var på salg og vekst. Den produserende enheten klarte ikke å forsyne markedet med de ledetidene som ble etterspurt. Dette påvirket muligheten for vekst. Servicegraden var ca 70%.

Nøkkelaktiviteter

  • ABC-klassifisere alle produkter
  • Identifisere kapasitet og flaskehalser i respektive prosesser
  • Implementere kapasitetsplanlegging for de interne prosessene
  • Utarbeide en strategi for lagerhold av komponenter
  • Implementere bestillingspunktsystem for kjøpskomponenter
  • Etablere et sikkerhetslager på komponenter

Noen av resultatene (etter 8 måneder)

  • Vesentlig kortere fysiske ledetider mot markedet
  • Servicegrad over 95%
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy