Turnaround Delivery & Quality

BILPRODUSENT

Produsentens kunde opplevde store problemer med kvaliteten. Man hadde hatt et antall nye produktlanseringer der man fra kundens side opplevde at den leverte kvaliteten var dårlig. Produsenten og kunden ble enige om hvilken målsetning som skulle være gjeldende for kvaliteten. Om produsenten ikke klarte disse kravene, risikerte de å miste kontrakten.

Nøkkelaktiviteter

 • Innføre tredjeparts kontroll
 • Utnevne fire Kaizen-team
 • De ulike prosessene ble delt mellom de fire Kaizen-teamene
 • Hvert Kaizen-team jobbet med kvalitetsforbedring av prosessen
 • Den daglige styringen ble forbedret, tydelige mål
 • Det ble innført standardiserte arbeidsmetoder, fokus på kritiske prosess-steg
 • Systematisk problemløsning ble benyttet i alt forbedringsarbeid
 • Det ble innført fullstendig sporbarhet i i prosessen
 • Alle avvik ble koblet til kilden
 • Produksjonsprosessen ble forbedret i de kritiske enhetene
 • Ansvaret for kvalitet ble tydeliggjort ned på individnivå med tilbakemelding
 • Lean verktøy ble implementert
 • Avvikle tredjeparts kontroll

Noen av resultatene

 • Forsinkede leveranser ble redusert med 98%
 • Kundereklamasjoner ble redusert med over 90%
 • Interne kvalitetsmangler ble redusert med over 40%
 • Det finansielle resultatet (EBITDA) ble forbedret med over 300%
 • Når aktivitetene var gjennomført, hadde selskapet kvalifisert seg til en kvalitetsutmerkelse fra kunden

Se også: Turnarounds

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy