Lean i tjenesteprosesser

Hva sier du til å få flere gode dager på jobben?

Ved systematisk forbedringsarbeid skaper vi gode forhold for en lærende organisasjon. Vi støtter og veileder ledergrupper som som vil lære seg nye måter å tenke på. Vi jobber sammen med dere og gir veiledning i å identifisere og løse små og store problemer i den daglige ledelsesfunksjonen. Alt etter mottoet «Sammen kan vi forbedre absolutt alt.»

Slik gir vi våre kunder flere gode dager på jobben. Resultatene oppleves og merkes i hele organisasjonen. Det gjelder ikke minst blant de som til vanlig sitter lengst fra beslutningene.

Ledelsen

Hva vi ser
Å arbeide med forbedringer betyr at du må reflektere, vurdere og noen ganger må du til og med revurdere veien fremover. Målet er en problemløsende kultur. En kultur der alle ansatte i virksomheten har blitt så gode til problemløsing at de hver dag utfører sitt arbeid og forbedrer det, når og om behovene oppdages. Å ha en utviklet problemløsningskultur er å ha konkurransefortrinn. I en lærende organisasjon utvikler ledelsen en ny kultur mens mellomledere blir kulturbærere.

Hva vi gjør
Vi trener lederteam, konsernsjefer og virksomhetsledere hos alt fra små bedrifter til store internasjonale konsern i Lean-metoden. Vi har bred erfaring fra å jobbe med ledergrupper i offentlig sektor. Det ser mange faktorer en leder bør ta hensyn til i sitt kontinuerlige arbeid for å forbedre virksomheten.

Det betyr at vi:
• Fungerer som støtte for ledende ansatte og beslutningstakere i ledelsen.
• Bidrar med strategisk støtte som metoder og verktøy i ledelsesarbeid.

Vårt oppdrag med å trene og utvikle ledelse og ledere er vanligvis veldig praktisk – vi jobber ofte internt i i organisasjonen.
Vi har ansatte som selv har vært administrerende direktør i store organisasjoner og har mer enn 20 års erfaring i ledelsesarbeid både lokalt og internasjonalt.

Kontakt os nå. Sammen kan vi identifisere og forstå dine spesifikke behov for støtte.

Mellomlederen

Hva vi ser

Ofte kan det oppleves som krevende å være leder i en virksomhet som har ambisjoner om å utvikle seg til en lærende organisasjon. Det er ikke uvanlig at et er mellomlederne som kjenner utfordringene tettest på kroppen.

På den ene siden må mellomlederen forholde seg til pålegg og krav ovenfra. På den annen side handler det om å endre atferd hos den enkelte medarbeider. Det er nettopp der, i møtet med hver enkelt medarbeider, at de fleste mellomledere finner sine beste læringsmuligheter.

Men hvor skal du eller jeg som mellomleder finne mulighet til å trene? Hva kan vi gjøre for å være kulturbærere og talspersoner for en ny kultur i organisasjonen, og hva kan vi gjøre for å omsette ord til handling?

Hva vi gjør

For å lykkes i omstillingen, må organisasjonen gi ledere og mellomledere spillerom til å kunne utvikle seg og bli den type veiledere og sparringpartnere som medarbeiderne trenger.
I vår praktiske opplæring, dialog og støtte for mellomledere tar vi dette på alvor og utvikler den enkelte leders personlige lederegenskaper. Samtidig øker kompetansen til de ansatte som helhet. Når dere har kommet så langt, er dere en både vinnende og lærende organisasjon.

Kontakt oss slik at vi sammen kan identifisere og forstå dine spesifikke behov for støtte.

Støttefunksjon

Hva vi ser

Ingen kan rekke over alle oppgaver eller være til stede alle steder samtidig, heller ikke ledere og mellomledere. Likevel må de klare å være pådrivere i forbedringsarbeidet på alle nivå i organisasjonen.

Det er her vi kan komme inn med vår velprøvde og pedagogisk tilrettelagte støtte og veiledning for ledere og mellomledere. Vi jobber med dere i en periode til kunnskapen har festet seg og metodikken er innarbeidet i ny praksis. Deretter fortsetter dere utviklingen på egen hånd.

Hva vi gjør

Vårt mål er å formidle ny kunnskap og erfaring på en så effektiv måte som mulig i henhold til «Train-the-trainer»-prinsippet. Noen ganger handler det om grunnleggende opplæring, i andre tilfeller om videreutdanning. Det å jobbe side om side med en mer erfaren person i kombinasjon med praktisk trening er en uslåelig kombinasjon.

  • Vi utfører metodisk opplæring, trening og utvikling av ledere i rollen som Lean manager og verdistrøms-manager
    Vi bistår med erfaringsoverføring, praktisk og teoretisk støtte i Leanarbeidet i en oppstartsperiode og så lenge dere ønsker.
  • Kontakt oss i dag slik at vi sammen kan identifisere og forstå dine spesifikke behov for støtte.
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U ca 1 gang per måned.
Se vår personvernpolicy