Det nordiske alternativet

C2U vil bidra til å styrke nordisk konkurranseevne. Med denne ambisjonen vil vi jobbe for å sikre at nordiske selskaper, myndigheter, kommuner og fylkeskommuner driver langsiktig virksomhet som kaper verdier og arbeidsplasser.

Det betyr også at vi, basert på tankegrunnlaget i Lean, vil utvikle mennesker og organisasjoner til å jobbe med forbedringsarbeid drevet av sunt lederskap. For C2U selv innebærer dette at vi legger de nordiske verdiene til grunn i måten vi jobber på.

Alle større forbedringsprosesser har en felles utfordring i å skape en balanse mellom strukturendringene på den ene side og endringer i kultursystemet på den annen side. Selskapets ansatte er selvsagt viktige aktører i dette arbeidet. Forholdet mellom ledelse, ansatte og fagforeninger må være basert på tillit, noe vi oppnår ved blant annet å:

  • legge vekt på den enkelte medarbeiderens viktige rolle i forbedringsarbeidet
  • understreke å ha godt samarbeid med fagforeningene
  • etablere flat struktur i organisasjonen – fjerne «glasstak»
  • innføre regelmessige ledermøter
  • etablere kollega-basert veiledning – Coaching
  • etablere læreprogrammer for teamledere og mellomledere

Hvilke resultater du som kunde skal forvente når du samarbeider med oss:

  • Betydelig bedre involvering av ansatte på alle nivåer
  • Betraktelig mer engasjement blant ansatte
  • Vesentlig bedre informasjonsflyt horisontalt og vertikalt i organisasjonen
  • Vesentlig forbedret bedriftskultur

Gjennomført på riktig måte kan summen av slike endringer gi betydelige forbedringer på kort tid.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy