Action i den spisse enden av digitalisering

2018 ble året da digitaliseringsreisen startet for mange. Her er noen erfaringer fra fronten, der teknologi, maskiner og mennesker møtes.

Av Jostein Moe, seniorkonsulent og partner i C2U

Gjennom prosjekter og møter med mange Iedere og medarbeidere som har stått med begge beina plantet i organisasjoner som leter etter muligheter som digitalisering gir, er vi flere i C2U som har gjort oss våre erfaringer: Hvordan sørger vi for å ta ut effekten av digitalisering, og hvordan sørger vi for å holde forbedringstakten oppe i møte med nye muligheter? Vi har jobbet med digitalisering i bred forstand, fra bruk av data og visualisering til forbedringsarbeid på robot-linjer.

Nøkkelspørsmålet er: Hva er det som begrenser bedriftens produktivitet akkurat nå? Er det organisasjonens kapabilitet, eller tilgjengelige digitale løsninger?

Det som er en fellesnevner, er at innføring av ny teknologi også krever endringer i organisasjonen. Det som ofte kan komme litt overraskende på, er at for å utnytte potensiale, kreves det ikke bare kompetanse på de nye verktøyene. Vi må bygge eller styrke kompetansen på helt andre områder. I tillegg må organiseringen av arbeid ses på, roller og ansvar må endres, møtestrukturer må justeres og ledere får nye måter å lede på.

HYDROS Industri 4.0-program

I Hydros Industri 4.0 program har C2U jobbet med operasjonalisering av teknologi. Dvs. utvikle komptanse og arbeidsprosesser som sikrer at effekten av ny teknologi tas ut, samt videretuvikle teknologien i takt med at arbeidsprosessene utvikles.

Les også: C2U støtter når HYDRO digitaliserer og øker forbedringstakten

Digitale løsninger for vedlikehold i industrien gir oss helt nye muligheter til å planlegge og gjennomføre gode rutiner for vedlikehold i industriell produksjon. C2U har sett nærmere på mulighetene, og på hvordan digitale verktøy kan settes inn i en sammenheng som gir bedre utvikling innen vedlikehold og TPM.

Les også: Slik oppnår du bedre vedlikehold med ny teknologi

Vår erfaring er at hvis man går inn i digitaliseringsstrategien uten å ta hensyn til at det er behov for organisasjonsutvikling i parallell, så får man ikke de resultatene man forventer. Samtidig underestimerer man tiden det tar før man når neste nivå i produktivitet. Jeg har ofte brukt denne figuren for å illustrere og diskutere rundt dette:

Når vi er ute i organisasjoner og forsøker å gi råd i forhold til digitalisering, eller innføring av annen ny teknologi, bruker vi mye tid på å forstå hvor organisasjonen kan plasseres i figuren

Starter med en samlet vurdering

Vi starter ofte med en samlet vurdering av organisasjonens kompetanse, arbeidsprosesser og produksjonsprosesser. Dette har vi samlet i begrepet organisasjonens kapabilitet. Videre er det viktig å forstå hvordan bedriftens produktivitet skapes. Når vi så har et godt bilde av dette, er det tid for et dykk ned i de mulighetene digitalisering kan gi, og koble disse sammen med produktivitet og kapabilitet.

Når man så går i gang med å løfte produktiviteten er det viktig å balansere innsatsen, da man trenger å løfte kapabilitetene og tilgjengelige digitale løsninger i takt. Blir ubalansen for stor, risikerer man å oppleve at prosjektene ikke gir de forbedringene man sikter etter.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy

Relaterte saker