Bli med på frokostseminar om TPM

Fornebuporten 23. mars kl 08:00-10:00

  • Er vedlikehold en uutnyttet kilde til produktivitetsøkning?
  • Kan du bli enda bedre kjent med dine produksjonstap?
  • Kan du bli enda bedre til systematisk å identifisere, prioritere og fjerne dine tap?

Målet med Total Productive Maintenance (TPM) er å få i gang en kontinuerlig, systematisk forbedring av HMS, kvalitet, leveringspresisjon og kostnad. Du oppnår forbedringer ved å gjøre alle i organisasjonen i stand til å bidra i arbeidet med å redusere små-stopp, havarier og uutnyttet produksjonspotensial.

Vi håper å se deg der. Ta gjerne med kollegaer for en god start på dagen.

Fornebuporten har adresse Oksenøyveien 10 – se kart.


Påmelding

Navn*

E-post*

Telefon*

Firma

Adresse*

Postnummer*

Sted*

Alle felt merket med * må fylles ut