Bli med på gratis fagfrokost om vedlikehold med TPM

Vår neste fagfrokost om TPM og vedlikehold arrangeres i Sandnes til høsten

  • Er vedlikehold en uutnyttet kilde til produktivitetsøkning?
  • Kan du bli enda bedre kjent med dine produksjonstap?
  • Kan du bli enda bedre til systematisk å identifisere, prioritere og fjerne dine tap?

Målet med Total Productive Maintenance (TPM) er å få i gang en kontinuerlig, systematisk forbedring av HMS, kvalitet, leveringspresisjon og kostnad. Du oppnår forbedringer ved å gjøre alle i organisasjonen i stand til å bidra i arbeidet med å redusere små-stopp, havarier og uutnyttet produksjonspotensial.

Vi tegner og diskuterer sammen med dere. Så tema og vinkling bestemmes av hva dere er opptatt av og vår samlede erfaring.

Se også Jostein Moes nyeste blogg om vedlikehold.

C2U byr jevnlig på fagfrokost

Forrige TPM-frokost gikk av stabelen på Fornebu 23. mars. Her kan du lese mer om hvilke erfaringer vi delte.