C2U Group overtar NEVU og satser på kursvirksomhet

Fra 1. oktober i år overtar C2U Group NEVU, Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning. NEVU har i dag bygget opp en sterk kurs-portefølje innenfor Lean og kontinuerlig forbedring. Selskapets flaggskip er programmet Lean Ledelse.

I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge har NEVU med dette programmet bygget opp et studietilbud med unik vekt på praksisnær læring kombinert med mulighet for 15 studiepoeng. C2U Group gikk inn på eiersiden med en mindre andel i 2014. De siste årene har NEVU sett en svært positiv utvikling av kurstilbudet.

Selskapet leverer nå workshops, kurs og studieprogrammer innen blant annet kontinuerlig forbedring, Lean og Lean Six Sigma. Hele porteføljen leveres etter selskapets prinsipp om Lean Læring, som bygger på tre hovedkomponenter: Læring på arbeidsplassen, læring på nett og læring i samlinger. NEVU vant nylig en viktig rammeavtale om levering av Lean kompetanseutvikling i en sentral offentlig virksomhet, der læremodellen vil bli benyttet.

Selskapet har utviklet en egen nettbasert læreplattform og samarbeider med 10 ledende Leanbedrifter som er campus for kursdeltakerne. Når C2U Group nå overtar som eneste eier, er det for å videreutvikle NEVUs lærekonsepter, forsterke tilbudet og bringe det ut til enda flere studenter. Daglig leder Terje Klausen og fagsjef Bjarne Berg Wig fortsetter begge i selskapet