C2U inngår partneravtale med Impro X

C2U og Impro X har inngått en partneravtale for å stå sterke i et marked som stadig etterspør kompetanse innen kontinuerlig forbedring. Samarbeidet omhandler både markedsaktiviteter og opplæringsaktiviteter, men også rådgivningstjenester i bransjer hvor C2U så langt ikke har vært representert.

”Samarbeidet med Impro X gir oss gode muligheter til å bidra med vår kunnskap innen kontinuerlig forbedring i bransjer hvor vi tidligere kun har hatt begrenset aktivitet. I tillegg vil det føre til at vi står sterke sammen fordi C2Us kompetanse kan skape gode synergier sammen med den ekspertisen som Impro X representerer” sier partner Bjørn Eirik Bergland.

”For oss er det viktig å være tilknyttet et kompetent og større kompetansemiljø innen kontinuerlig forbedring og endringsledelse, og da er det naturlig å velge C2U” sier Helge Lund i Impro X.