C2U Inside – vår portal for Lean verktøy og kunnskapsdeling

Vi har tro på å lære gjennom å dele erfaringer, inspirere til forandringer og bygge suksesshistorier

Som en del av vårt mål om å dele erfaringer og informasjon innenfor de fagområdene vi jobber med til daglig, har vi opprettet en egen portal, C2U Inside.

Her får du tilgang til en rekke verktøy og maler i Powerpoint og Excel, som i dag brukes i Lean forbedringsarbeid, presentert slik vi selv bruker dem i arbeidet med Lean. I tillegg til Lean-verktøyene, finner du informasjon fra våre fagdager, seminarer osv. Både kunder, samarbeidspartnere og  våre egne medarbeidere bidrar med informasjon og deler erfaringer.

Last ned presentasjonene fra C2U Customer Day 2017

Torsdag 1. juni arrangerte vi vår årlige fagdag, C2U Customer Day, hvor kundene sto i sentrum. Presentasjonen av gode kundecaser i kombinasjon med tema som framtidens læring på arbeidsplassen, Industri 4.0 og god ledelse i en forbedringskultur, bidro til å gi deltakerne stort faglig utbytte. Forbedring, omveltning og nytenking var fellesnevnere for suksesshistorier og faglige tankevekkere. Presentasjonene som ble holdt finner du nå på C2U Inside/Kunnskap.

Registrer deg på C2U Inside for å få tilgang til Lean-verktøyene og kunnskapsbiblioteket.