Velkommen til C2U Inside

C2U Inside er vår portal for deling av verktøy og informasjon innenfor de fagområdene vi arbeider med til daglig.

Generelle verktøy

Menyvalget «Generelle verktøy» gir deg tilgang til et antall verktøy og maler i Powerpoint og Excel, som i dag brukes i Lean forbedringsarbeid.Det er et utvalg av forskjellige verktøy, presentert slik vi selv bruker de i arbeidet med Lean.

Kunnskap

Under «Kunnskap» deler vi informasjon fra våre fagdager, seminarer osv. Dette er informasjon fra våre kunder og samarbeidspartnere i tillegg til våre egne medarbeidere.

Et viktig prinsipp i Lean er at det aldri er verktøyet som gjør forskjellen, det er hensikten bak og måten det brukes på som skaper endring og forbedring. Det å kunne vurdere og forbedre helhetsbildet for å skape verdi for sluttkunden, gjøres ikke bare ved hjelp av et antall verktøy – til det kreves det innsikt, forståelse og erfaring.

Likevel kan de verktøy vi presenterer her brukes på en god måte for å komme i gang med forbedringsarbeidet. Verktøyene er relativt selvforklarende og det følger en kort forklaring med hvert verktøy. Ved å registrere deg som bruker på C2U Inside vil du få gratis tilgang til verktøyene og malene som ligger ute. Siden vil oppdateres med jevne mellomrom, og vi hører gjerne fra deg om spørsmål og tilbakemeldinger om bruken og nytten av verktøyene.