Generelle verktøy

Generelle verktøy

Under generelle verktøy vil du finne verktøy og maler av det generelle slaget, som strekker seg over både strukturene og kulturen i en organisasjon

 • Introduksjon til Lean, PPT
  Denne presentasjonen er en introduksjon til de begrepene og prinsippene som brukes i Lean
 • Assessment-verktøy, Excel
  Dette er et verktøy som brukes i starten av Lean reisen for å bedømme hvor organisasjonen din er i dag, i henhold til Lean prinsipper

Verktøy som omhandler Struktur

Her finner du verktøy som først og fremst tar for seg strukturen i organisasjonen, sånt som bestemte rutiner, standarder og andre formelle prosesser.

 • 5S presentasjon og mal, PPT
  5S er et velkjent verktøy fra Lean som sikrer et ryddig og standardisert arbeidsområde. Metodikken kan brukes på alt fra kontor til produksjonsbånd, og denne presentasjonen gir en introduksjon til dette
 • A3 presentasjon og mal, PPT
  A3 er et verktøy som brukes til å definere, strukturere og kommunisere et problem og løsninger til det oppståtte problemet. Det er et velkjent problemløsningsverktøy

Verktøy som omhandler Kultur

Kultur er det «myke» aspektet som er vel så viktig i Lean. Det handler om verdier og atferd i organisasjonen, som er grunnlaget for en forbedringskultur.

 • Visuell ledelse og Tavler presentasjon og mal, PPT
  Bruk av tavler i den daglige driften er en kjent måte å utøve visuell styring på. De har i dag mange forskjellige bruksområder og er en enkel og effektiv måte å kommunisere og jobbe på