C2U konsulentprofil: «Mrs. Toyota»

Leder studieturer til bilgigantens treningssenter på femtende året

Mikako Lago-Lenquist

Senior konsulent i C2U

Alder: 46

Bor: Mölnlycke

Utdanning: Siviløkonom

Interesser: Å være i naturen, fjellturer, telting med familien

Ofte er det tilfeldighetene som peker ut kursen. Det kan senior konsulent Mikako Lago Lengquist skrive under på. Som fersk siviløkonom fra Handelshögskolan i Göteborg i 1997, ble hun hentet inn til Saab Automobil i Trollhättan. Med sin to-kulturelle bakgrunn fant hun seg godt til rette i rollen som tolk og kulturbro mellom svensk og japansk bilindustri.

– Saab hadde hentet inn et tjuetalls konsulenter fra Nissan. De trengte tolketjenester, og jeg ble med i gruppen som skulle tolke og assistere. Rollen vokste raskt. Etter kort tid fungerte vi i kombinasjonen som tolker, rådgivere for ledergruppen i Saab på den enkelte fabrikk, og «oversettere» av kulturelle ulikheter mellom de to nasjonalitetene. Vi hadde nok en viss betydning for at samarbeidet mellom Nissan og Saab ble så bra som det ble, sier Mikako ubeskjedent.

Med flerspråklighet som verktøy

Etter noen år som tolk fikk hun stadig større ansvar. Etter hvert ble hun selvstendig veileder og coach. I likhet med mange andre forbedringseksperter, bygget hun kompetansen i Lean og kontinuerlig forbedring i automotive-industrien. Den spede begynnelsen hos Saab har senere blitt til Mikakos store styrke, nemlig evnen til å bruke flerspråkligheten og spontanoversette samtidig som hun veileder og forklarer.

Har du opplevd en økt med Mikako i tospann med en av Toyotas senseier, glemmer du det aldri. Usynlig, men likevel tungt til stede. Det er som om japaneren snakker gjennom henne. Språkbarrieren er et ikke-tema i undervisningen.

Men vi foregriper. Mellom årene i Saab og rollen som senior Lean-konsulent i C2U, ligger et drøyt ti-år som konsulent i det japanske selskapet JMAC. Da JMAC skulle bygge opp et datterskap i Skandinavia, var det naturlig å gå til Saab, der det ryktes at det var flere gode Lean-eksperter.

– Det å jobbe i et japansk selskap i Sverige ble et nytt og spennende møte med japansk kultur, selv for meg som har vokst opp med den.

Gikk til JMAC Scandinavia

– Vi var flere som valgte å kaste oss ut i konsulentrollen da JMAC etablerte seg i Skandinavia. Det å jobbe i et japansk selskap i Sverige ble et nytt og spennende møte med japansk kultur, selv for meg som har vokst opp med den. Vi lærte fra det grunnleggende om forutsetninger for å lykkes i virksomhetsutvikling.

Det var ikke bare om Lean metodikk, men om lederskap, tillit, læring og bygging av bedriftskultur. Vi fikk prentet inn hvilke forutsetninger som må være til stede for å lykkes i å overføre kompetansen til andre, forteller hun.

Kombinasjonen av krevende, men oppnåelige forventninger og stor frihet til å jobbe selvstendig, ta egne beslutninger og gjøre egne valg. At det å møte medarbeidere på denne måten, gir resultater, var noe av lærdommen fra JMAC.

Klare mål og tydelig oppfølging

– Når du kjenner japansk kultur så bra som du gjør, hva vil du si det er som kjennetegner kulturen best, og hva mener du det har å si for virksomhetenes ytelse og resultat?

– For utenforstående kan det kanskje være vanskelig å forstå. Men siden jeg forstår språket og kjenner verdigrunnlaget, framstår dette veldig klart for meg. Virksomhetskulturen er bygget rundt betydningen av klare mål og betydningen av tydelighet i måten å følge dem opp på. Ingen tilfeldigheter eller distraksjoner får lov å avspore. Det forventes at du vet hva du vil og hvorfor, sier hun.

– Jeg la merke til hvor framtredende respekten for eldre var. Er det spesielt for Toyota eller er det en del av japansk kultur i bredere forstand?

– Det er nok riktig observert, selv om respekten ikke gjelder så mye for alder som for kunnskap, kompetanse. Det at du har kompetanse det er verdt å lære, gir en naturlig autoritet, sier Mikako.

– I Toyota er tillit en høyst konkret verdi, ikke noe man tukler med.

Åpning for studiereiser til Toyota

I 2004 åpnet det seg en mulighet for JMAC Scandinavia til å samarbeide med et av Toyotas treningssentre om å slippe til utenlandske virksomhetsledere på Toyotas interne trening for bedriftens ledere. Mikako ble sentral i samarbeidet, og har siden ledet grupper med ca. 750 studenter til et av Toyotas treningssentre utenfor Nagoya. Samarbeidet er basert på tillit. Leverer ikke samarbeidspartneren opp til forventningene, er det kroken på døra. Ingen neste tur.

– I Toyota er tillit en høyst konkret verdi, ikke noe man tukler med. Hver tur er som en eksamen for meg som leder. Kravet til oss som gruppe gjelder alt fra å møte i tide, overholde regler i fabrikkene, kall det gjerne folkeskikk, til å delta aktivt i undervisningen. Veilederne er blant selskapets mest rutinerte ledere og vant til å bli møtt med respekt. Likegyldighet, passivitet eller å vise mangel på respekt, blir ikke godt mottatt, forteller Mikako.

Strengt, tenker du kanskje, men det gir skjerping. Ingen reiser to døgn for ikke å lære noe vesentlig nytt. Virksomhetskulturen i Toyota er møysommelig bygget opp. Den har en sentral plass i undervisningen. For selskapets egne medarbeidere starter den allerede etter få dager som ansatt. Som deltaker på «gjestekurs» lærer du blant annet hvordan den enkelte medarbeiders læring knyttes opp mot selskapets mål og læring som organisasjon. Du får demonstrert hvordan arbeidsmåter og verdier det trenes på, følges opp i daglig praksis.

Mål: Medarbeiderne skal ha det bra

– Toyotas mål er at medarbeiderne skal ha det bra. Filosofien er enkel: Hvis medarbeiderne trives og har det bra, går det godt for selskapet. For oss er det kanskje uvant å tenke slik, men merk at «å ha det bra» innebærer å bidra, gjøre ditt beste, strekke deg stadig litt lenger hver dag, bruke mulighetene du får til å lære.

Vi er nok alle slik at vi både ønsker og trives med å bidra til fellesskapet, men vi må også bli sett. Denne delen av Toyotakulturen er virkelig spennende. Ikke fordi den er så unik, men fordi selskapet får den til å fungere så godt, sier hun.

Tekst: Terje Klausen. Foto: Thale T. Osvik

Relaterte saker