C2U Norway AS og NEVU flytter til nye lokaler i Fornebuporten

Fra 25. april er C2U Norway og datterselskapet NEVU på plass i nye lokaler i det framtidsrettede kontorkomplekset Fornebuporten.

Vår nye besøksadresse er: Oksenøyveien 10.

Fornebuporten er i øyeblikket et av de mest spennende utviklingsprosjektene i Norge. Komplekset, med sine 67 000 kvadratmeter kontorer, nær 300 boliger og prosjektkostnader på ca 3 mrd kroner, er i øyeblikket det nest største pågående byutviklingsprosjekt i fastlands-Norge. Når hele komplekset er ferdig, vil ca 3 000 mennesker ha sin arbeidsplass og/eller bolig på Fornebuporten.

For C2U og NEVU har det avgjørende for valget av nye kontorer vært nærheten til flere av våre viktige kunder, svært gode kommunikasjonsmuligheter og sentral beliggenhet. I tillegg er de nye lokalene praktiske og representative, og gir gode muligheter for enda tettere samarbeid i prosjekter med våre kunder og partnere.