C2U støtter når HYDRO digitaliserer og øker forbedringstakten

Siden november 2017 har C2U vært en del av Hydros Industri 4.0 program, der vi har jobbet med operasjonalisering av arbeidsstrømmen Team Performance ved alle fem av selskapets norske aluminiumsverk: Husnes, Høyanger, Karmøy, Sunndalsøra og Årdal. Vi kan slå fast at mer proaktive data øker motivasjon for operatørdrevet forbedringsarbeid

Team Performance er basert på datainnsamling og visualisering av viktige prosessparametre i sanntid, gjennom bruk at Hydros egenutviklede datasystem. Indikasjoner på kvaliteten i de manuelle arbeidsoperasjonene blir visualisert og relatert til utførelsen på hvert enkelt team. I Team Performance dashboardet analyseres og presenteres informasjonen for teamene i en lett tilgjengelig form. Dette gir et grunnlag for neste nivå på forbedringsarbeidet, der hvert enkelt team identifiserer og arbeider med sine forbedringsprosjekter.

Utfordringen ligger ikke i den tekniske løsningen rundt datainnsamling og visualisering, men i å få til en endring i organisasjonens arbeidsmåte, slik at den nye informasjonen som blir tilgjengelig kan utnyttes til å øke forbedringstakten på hvert enkelt team.

C2U har, i tett samarbeid med Hydros SW-utviklere, forbedringsteam og ikke minst driftsorganisasjonen, jobbet med hvordan vi skal realisere gevinstmulighetene som tilgang til sanntidsinformasjon gir.

«Dette er det vi kaller å operasjonalisere en teknisk løsning. Arbeidet foregår i 3 steg, dette både for å sikre raske målbare resultater og å sørge for at forbedringene fortsetter også etter at vi trekker oss ut»,  forklarer C2U’s Martin Østling og Jostein Moe.

– I steg 1 har vi jobbet direkte med skiftene, kjørt opplæring i den nye teknologien og coachet skiftene og den enkelte i hvordan vi skal drive systematisk forbedringsarbeid basert på ny tilgjengelig sanntidsinformasjon. Her har skiftene umiddelbart skapt store verdier og synlige bevis på at dette er riktig vei å gå. Vi har også justert møtestrukturer, innhold i møtene, samt rolle og ansvarsforhold for å støtte opp om den nye hverdagen.

– I steg 2 har vi tatt et skritt tilbake og coachet linjeledelse og stab i hvordan de skal støtte skiftene i videre forbedringsarbeid, slik at hjulet vi fikk snurret i gang i steg 1, fortsetter å snurre videre.

– I steg 3 er tiden inne for konsolidering: Alle skiftene er nå i full gang med  sine forbedringer hver for seg. Hvordan sikrer vi da læring på tvers?

Det gjør vi ved blant annet å gjennomgå og justere hvordan forbedringsgruppene jobber. Det er forbedringsgruppene som har ansvaret for de kritiske prosessene i Elektrolysen.

– Tidligere fikk de problemene servert på bordet, for eksempel som innspill fra drift, og jobbet med å løse disse. I tillegg jobbet de med analyse av prosessytelse, og forbedringer rundt dette.

Nå når skiftene er i full gang med forbedringsarbeid på egen hånd basert på kunnskap om egen ytelse, får forbedringsgruppene en ny rolle. Deres oppgave blir å gjennomgå forbedringene som skjer på skiftene og evaluere om de er relevante for flere, eventuelt alle skift. Forbedringsgruppene vurderer også hvordan man skal spre forbedringene ved hjelp av opplæring og oppdatering av standarder etc.

– Vi ser også en ny entusiasme rundt forbedringsarbeid hos den enkelte operatør og på skiftene. Nøkkelen har vært en høy tilstedeværelse av C2U’s erfarne folk som har jobbet tett sammen med motiverte Hydro-ansatte på alle nivåer i organisasjonen, uttaler Sven Kværnrud (leder for Hydros sentrale forbedringsteam – AMBS).

– Reisen er ennå ikke ferdig, men resultatene er allerede lovende. Vi ser resultater både i form av forbedrede prosessindikatorer i produksjonen og ikke minst redusert variasjon mellom skiftene, sier Andreas Skodvin, leder for Hydros Industri 4.0 program»

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U ca 1 gang per måned.
Se vår personvernpolicy

Relaterte saker