Nå introduserer vi digitale Lean-tavler i Norge

2018 har allerede blitt året da digitaliseringsreisen startet for mange. Jobber du med Lean, kan du nå også gjøre Lean-tavlene digitale.

I C2U bygger vi opp under den digitale reisen for virksomheter som har valgt en Lean strategi, eller planlegger å gjøre det. Derfor lanserer vi nå Mevisio digitale tavler med fleksible Lean verktøy i Norge. Samarbeidet vil i første omgang dreie seg om digitale tavler og prosesser i teamarbeid og forbedringsarbeidet.

Kommunikasjonsløsningen er en skytjeneste du abonnerer på, og du kan skreddersy din egen løsning, som kobles opp mot de mest aktuelle informasjonskildene i deres virksomhet. Detaljeringen av hva som skal vises på tavler på avdelingsnivå og hva som skal vises for hele organisasjonen, kan tilpasses den enkelte målgruppe. Alle som er gitt tilgang til det, kan legge inn informasjon, oppdatere og endre innhold via app for mobile enheter.

Informasjonen kan vises på skjermer dere allerede har, eller på interaktive skjermer som kan inngå i abonnementet. Tavler i ulike avdelinger og/eller lokasjoner synkroniseres. Via innstillinger velger du om innholdet skal tilpasses en arbeidsskjerm, eller om det bare skal vises for informasjon. Du velger også om flere bilder skal rullere på samme skjerm, eller om bildet skal være statisk, osv.

C2Us rolle

  • Vi skal fortsatt jobbe med Lean i det store bildet, som filosofi, strategi og metode. Når vi velger å inngå i partnerskap med Mevisio, er det nettopp for å kunne levere helhetlige løsninger. Det er ikke produktet som sådan, men løsningen og tjenestene knyttet til den, vi fokuserer på, forteller partner Jan Granaas i C2U.
  • Vi gjennomfører hele endringsforløpet sammen med kunden på samme måte som før. Når vi har kommet fram til planen for visuell styring og design på tavlene, overfører vi dette til Mevisio, som programmerer løsningen. Vi sørger for å stille alle spørsmålene i prosessen og for at all essensiell informasjonen formidles. Digitale tavler får aldri bli et mål i seg selv. De skal underbygge struktur og ønsket kultur i organisasjonen, sier han.

To aktuelle scenarier

C2U tenker seg to ulike scenarier i organisasjoner der det er aktuelt å innføre digitale Lean-tavler:

  1. Lean-kulturen er etablert i organisasjonen
  2. Lean er nytt for virksomheten og endringsprosessen har såvidt startet

I det første tilellet vil C2U som partner bistå ved implemeneteringen av digitale tavler, og deltar i den utstrekning det er ønskelig. Etter at tavleløsningen er kjørt i gang, vil vi være støtte ved justeringer, endringer og oppdateringer.

I scenario 2 jobber vi helt parallelt med hva vi gjør i ordinære prosjekter der vi bistår virksomheter i forbedringsarbeidet. Digitale tavler introduseres når og hvis behovet er til stede, sier Granaas.

Tjenesten inkludert de digitale tavlene leveres med tre service-nivå. Basic, som er ferdig oppsatte tavler uten tilpasninger eller serviceavtale. Nivå 2, Business, som er tavler der innholdet skreddersys etter kundens behov, samt en driftsavtale. Programvare og fysiske tavler er inkludert i abonnementet. I service-nivå 3, Business+, leveres tavlene med tilpasset innhold og serviceavtale.  Kunden får rett til oppfølging med garantert responstid innenfor kontortid.

BOOK DEMO

Vis at du er et menneske ved å velge Hus.

Partnerskapet MEVISIO AB og C2U Group AS omfatter samarbeid om utvikling av nye digitale løsninger. MEVISIO har utviklet den digitale plattformen, mens C2U Group står for arbeidet med å kundetilpasse verktøyet til kontinuerlig forbedring og LEAN arbeidsprosesser. Den nye løsningen er velegnet for rapportering, informasjonsdeling og styring av arbeidsprosesser i et forbedringsprosjekt og ved visuell styring i daglig drift.

Relaterte saker