Har NHO nok kjennskap til effektivisering?

I en artikkel i Dagens Næringsliv tyder Øystein Dørums uttalelser på en manglende optimisme i forhold til effektiviseringspotensialet i våre bedrifter. Slik vi tolker det, så synes han 20% er mye, og 1% er mer «riktig».

Det synet må vel bunne i en mangel på forståelse for Lean og bevissthet rundt hvor lite modent området er her i Norge (og i store deler av verden for øvrig)?

Med referanse til artikkelen (les den i sin helhet her)

Det er faktisk realistisk av en bedrift å hente inn 20% i effektiviseringsgevinst hvis den klarer å:

  1. Sette fokus på kompetanseheving og standarder (pugging omtalt i DN-artikkelen)
  2. Bruker 20% av tiden (hver fredag i 3mnd frem til nå, ref DN-artikkelen) til kun å fokusere på forbedring
  3. Innføre takt i arbeidet sitt (ref 25min/5min takt omtalt i DN-artikkelen)

Å etablere en lærende organisasjon (punkt 1 over) som fokuserer på forbedring (punkt 2), og i tillegg skaper grunnleggende flyt i arbeidet (punkt 3) er «helt etter Lean boka» i forhold til å hente ut effektiviseringspotensial i størrelsesorden 20% i mange år på rad.

Det er ikke dermed sagt at dette er lett å gjøre i praksis, men oppskriften ligger der. Det som trengs nå er en kompetanseinnsprøytning på alle nivåer i våre bedrifter, slik at flere kan klare det som denne og flere andre bedrifter har klart.

Om de nå bør slutte med forbedring og heller ta en dag mer fri, kan sikkert diskuteres, men det er ikke poenget. Poenget er at det er mange (inkl Øystein Dørum i NHO?), som ser ut til å tro at 20% effektivisering ikke er innen rekkevidde. Det må vi endre på.

Sitat

Mellomtittel

Tekst

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy

Relaterte saker