Helhetlig digital løsning som plattform for Lean-arbeidet

På C2U Knowledge Forum, vår gratis fagdag på Fornebu 11. oktober får du en unik mulighet til å gjøre deg kjent med digitale løsninger fra våre samarbeidspartnere. Etter fagdelen er du velkommen som vår gjest på stamstedet «The Local».
C2Us samarbeidspartner Kaizen Solutions i Sandnes har spesialisert seg på digitale støttesystemer til virksomheter som jobber med Lean. Grunderne jobbet tidligere i et konsulentselskap som var leverandør til mange virksomheter som jobber med Lean. – Vi bet oss merke i 2 forhold, sier CTO og medgründer Brian Solli.

– Det første var at Lean metodikk minnet mye om det rammeverket vi selv bruker i prosjekter og utvikling av programvare, nemlig SCRUM. Det andre var at samarbeid og kommunikasjon i Lean var basert på penn og papir, tavler og lapper.

Etter oppdateringsmøter gikk folk hvert til sitt, mens informasjonen ble stående igjen. Vi så flere muligheter til å forbedre kommunikasjonsløsningene, og dette tok vi tak i da vi startet utviklingsarbeidet av det som ble til løsningen DigiLEAN, sier Solli.

DigiLEAN er en helhetlig digital plattform for samarbeid og samhandling om kontinuerlig forbedring basert på Lean prinsipper. Den består av tavler for koordinering av oppgaver i team, Dashboards med visualisering av KPI’er, registrering av hendelser, innhenting og koordinering av forbedringsforslag, standardisering med ett-punktsleksjoner og en A3 modul.

Fra en tidligere presentasjon av DigiLean
A3-modulen har på kort tid blitt den mest fleksible og anvendelige delløsningen vår

A3-modul i samarbeid med C2U

Den siste modulen, som lar brukerne samarbeide om å utvikle ulike A3’er, enten de er på samme sted eller spredt på flere lokasjoner, er utviklet i samarbeid med partner Jostein Moe i C2U og benyttes i dag i oppgaver som problemløsning, planlegging, rapportering og oppfølging av investeringsporteføljer.

CTO Brian Solli tester appen til Kaizen Solutions DigiLean

– A3-modulen har på kort tid blitt den mest fleksible og anvendelige delløsningen vår og kanskje den spesialfunksjonen som skiller oss mest fra andre leverandører av tilsvarende løsninger, sier Solli.

Grunnleggende maler

Modulen har et sett med maler som gjør at du slipper å starte fra scratch. Malene er tilpasset situasjon og oppgave, slik at man kommer raskt i gang. Teamet kan samarbeide om sin A3 over nettet og i mobil-appen kan hver medarbeider følge med på sine arbeidsoppgaver, kommentere og kvittere ut oppgaver som er gjennomført. Endringene oppdateres og er tilgjengelig for alle i teamet i sanntid. Modulen er på mange måter nøkkelen til effektivt Leanarbeid med DigiLean.

Neste utviklingssteg i løsningen er en prosjektmodul, som lar prosjektdeltakere samarbeide om gjennomføringen av et prosjekt. Kaizen Solutions har ikke ambisjoner om å konkurrere med spesialapplikasjoner for prosjektarbeid, men å inkludere en modul som dekker behovet for oppfølging av delprosjekter i et kontinuerlig forbedringsarbeid. Modulen er inspirert av rammeverket Last Planner.

Helhetlig digital løsning

Hva er DigiLeans viktigste fortrinn?
– At vi dekker helheten i forbedringsarbeidet og at løsningen består av flere uavhengige moduler som snakker med hverandre. Et typisk scenario i Lean vil være at man starter med å kartlegge informasjon med en ståstedsanalyse og bygger underlag for en A3, sier han.

– Hvordan ivaretar dere sikkerhetsaspektene i en skybasert tjeneste som DigiLean?

– Vi drifter løsningen på Microsofts Azures skyplattform, hvor sikkerhet og driftsstabilitet er bygget opp i henhold til beste praksis. Det hjelper jo også at vi som står bak Kaizen Solutions, er tre systemutviklere som alle har mer enn 15 års erfaring på ryggen, sier han.

– Gjør dere tilpasninger av løsningen for den enkelte kunde?

– Det er fullt mulig, men det mest typiske og det vi har lagt opp til, er løsningen skal være «rett ut av boksen». Systemet er så fleksibelt at kunden i stor grad kan tilpasse det selv til sitt bruk. Ønsker man å sette den opp for å hente data fra eksisterende systemer, vil det kreve litt arbeid fra oss, men vanligvis er det ikke der kundene starter. De fleste velger å gå forsiktig i gang og setter opp pilot i en eller flere små grupper. Da kan man klare seg med et to timers introduksjonskurs før man går i gang selv, sier Solli.

Vektlegger digital støtte for Lean

Kaizen Solutions valgte C2U som en av sine samarbeidspartnere blant annet fordi selskapet legger vekt på mulighetene som ligger i digital støtte for Leanarbeidet. C2U vil støtte kunder både i forberedelser til å ta i bruk DigiLean og i oppfølging av arbeidet når løsningen er innført. En lisens dekker daglig drift av valgt løsning for det antall medarbeidere som skal ha tilgang.

DigiLean ble introdusert på markedet i 2016, og har på kort tid nådd i underkant av 1000 brukere. Store kunder som Equinor, offshore-leverandøren Apply Sørco og entreprenørselskapet Kruse Smith var pilotkunder og ga verdifull input i utviklingen av de første modulene.

Etter denne introduksjonsperioden har vi en kundebase som gjør at vi er i stand til å ta neste skritt. Vi retter oss både mot små og mellomstore virksomheter og mot de største i Norge, og vi kan levere i hele landet, sier Brian Solli.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy