Hva er Lean?

Lean er en ledelsesfilosofi, et konsept som har vist seg å ha stor suksess nærmest uavhengig av bransje. Konseptet er aktuelt uansett størrelsen på virksomheten eller type virksomhet. Det handler om å lære å se og eliminere ulike former for sløsing, tidstyver og ekstraarbeid som er bygd inn i arbeidsmetodene våre, og se hva som skaper verdier fra kundens perspektiv.

Det inkluderer å levere riktig kvalitet til rett tid og til riktig pris. Det grunnleggende er å sette kunden i sentrum ved å satse på

  • Engasjement og samarbeid blant ansatte
  • Stabilitet og standard
  • Innebygd kvalitet i alle ledd
  • Etterspørseldrevet arbeidsflyt og kort ledetid
  • Kontinuerlige forbedringer

De som har lykkes godt med Lean som strategi, har gjerne det til felles at de har tatt fatt i og jobbet med det grunnleggende i filosofien, nemlig evnen til å lære å lære – å bli en lærende organisasjon. Deretter har de begynt å bruke «verktøyene» for problemløsing og kontinuerlige forbedringer. De har innført en forbedringskultur.

Lean består også av prosesser som er lagt til rette for å

  • utvikle mennesker
  • utvikle prosesser og verdistrømmer
  • utvikle evnen til å løse problemer – skape en problemløsningskultur

Våg å utfordre dine egne prosesser!

Ved å engasjere alle i organisasjonen, kan du doble produktiviteten. Lean er en måte å gjøre mer med de ressursene man har, skape en mer fleksibel virksomhet, forkorte ledetider, øke kvaliteten og skape høyere verdi for kunden. Dere arbeider roligere, men utretter mer.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy