Klokkertro på suksess i Kolonial.no

Knowledge Forum 11. oktober

Det har gitt meg mye inspirasjon og stor energi å bli en del av teamet i Kolonial.no. Det sier André Knüppel, ett år etter at han gikk inn som produksjonsdirektør (COO) i Norges desidert største og raskest voksende dagligvarehandel på nett. Organisasjonen har tatt sjumils-steg i utvikling, både det siste året og i de fem årene siden etableringen.

Når blir butikken lønnsom?

Knüppel har klokkertro på lønnsomhet i konseptet. På C2U Knowledge Forum på Fornebu 11. oktober forteller han hvorfor. Når den profilerte svenske investoren Kinnevik-gruppen nå har gått tungt inn i Kolonial.no, er «alles» øyne rettet mot selskapet. – Lever de opp til forventningene? Klarer de det umulige, å gjøre netthandel av dagligvarer til lønnsom forretning? Det vil vi vite.

For å ta det enkleste først. Når vil dere bli lønnsomme?
– I fremtiden, svarer Knüppel.
Det er standardsvaret på et spørsmål han og resten av ledergruppa får omtrent daglig. Upresist som det er, gir svaret samtidig uttrykk for en klokkertro på at de skal lykkes.

– Hvis jeg ikke hadde trodd på at dette vil bli en suksess, hadde jeg ikke vært her. Om vi lever opp til forventningene, må andre svare på. Det som er sikkert, er at vi har en god dialog med eierne, både de nye og de som har vært med fra starten. Jeg opplever at vi har stor tillit fra aksjonærene. Hva den tilliten bygger på, kan jeg selvsagt ikke gå i detalj om, men jeg er trygg, sier han.

Særegen bransje

Dagligvarehandelen har sine særegne bransjeutfordringer, som også legger styrende premisser når en slik virksomhet skal flyttes over på nett. Det er forhold som store variasjoner i kundenes innkjøp, fra små, fragmenterte kjøp til storhandler. Alle transaksjoner skal håndteres på kortest mulig tid, store deler av døgnet, og nettkunden skal kunne handle både via nettleseren han eller hun foretrekker å bruke, eller via mobil-appen på foretrukken plattform.

– Fra en oppstartsperiode med prøving og feiling og framfor alt rask læring, har vi gått inn i en periode med systematisk forbedringsarbeid. Mange glemmer at logistikkbransjen ikke har bygget mye erfaring med Lean. Kontinuerlig Forbedring har vært så å si fraværende. Det betyr at vi har mye å ta fatt i og har mange muligheter til å bli bedre.

– I løpet av de siste par årene har det skjedd store forbedringer. Bare ved å forbedre metodikk og arbeidsmåter har vi allerede gjort store framskritt. Likevel er vi bare i begynnelsen. Noe av det som inspirerer meg, er å se at gründerteamet har gjort så mye riktig fra begynnelsen. Det til tross for at ingen av dem hadde erfaring fra dagligvarehandelen da de kastet seg inn i det. De har erfaring fra å lede industriell produksjon, som ledere og konsulenter. Det merkes, sier Knüppel.

Stort forbedrings-potensial

Er det dette som gjør at du tror så sterkt på satsingen?

– Nei, jeg har vurdert flere forhold. Da jeg kom hit som konsulent, hadde jeg besøkt en lang rekke aktører i bransjen. Jeg hadde et godt sammenligningsgrunnlag. Jeg så at i tillegg til et fantastisk sterkt gründerteam, hadde Kolonial.no et enormt forbedringspotensial og en svært sterk teknologisk kapabilitet. Mange teknologiske løsninger var utviklet i egen regi. Når vi nå kobler ny, sterk Lean kompetanse sammen med evne til å utvikle nye teknologiske løsninger, skaper vi grunnlag for betydelige innovasjoner, sier han.

– Hva blir det neste steget dere tar?

– Det er jo det store spørsmålet, noe mange gjerne vil vite. Naturligvis ser vi nøye på hvilke muligheter vi kan finne i teknologiske løsninger som gjør at vi kan forenkle og forbedre flyten i verdikjeden enda mer enn vi har oppnådd til nå.- En mulighet er å gå samme vei som Amazon.com, å diversifisere, gå fra en til flere vertikaler?

– Vi er i dialog med våre nye eiere om aktuelle strategier. Vi har allerede vårt eget bakeri og egen leverandør av frukt og grønt. For eksempel selger vi langt flere blomster til våre kunder enn andre dagligvarebutikker. Vi ser nå aktivt på hvilke nye varegrupper vi skal satse på. Med 200 biler i daglig skytteltrafikk på Østlandet, er det klart vi har mange muligheter. I prinsippet kan bilene ta med seg hva som helst, sier han.

Fra mediebransjen

For kort tid siden hentet Kolonial.no inn sin nye produktdirektør fra mediebransjen. Et interessant valg, synes vi.

– Hvilke paralleller ser dere mellom mediebransjen og dagligvarehandel på nett?

– Hvis du sammenligner produksjon av nettaviser med vår bransje, kan du si at redaksjonssjefen tilsvarer produksjonssjefen hos oss, altså min funksjon. Det handler om å kjenne kundens atferd. I vårt tilfelle: Når handler de, hvordan handler de, hva forventer de? osv.

– Vi trenger å samle og systematisere data for å kunne møte kundens behov, men også for å kunne forbedre verdistrømmen ved å optimalisere produktivitet, utvikling og distribusjon. Kunder som handler mat på nett, storhandler gjerne mat i begynnelsen av uken. Mandag er vår desidert mest travle utleveringsdag.

– Det kan fort bli et problem, og ved å bruke data fra registrering av kundeatferd vil vi kunne påvirke atferden slik at leveranser kan spres på flere dager. På samme måte som nettavisene har gjennomgått en stadig utvikling fram til de tilpasningsdyktige produktene vi ser i dag, kan vi forme våre leveranser ved å dels tilpasse oss, dels påvirke kundenes handlevaner på nett. Derfor er samarbeidet mellom teknologi og produksjon så viktig for å lykkes med dagligvarehandel på nett, sier André Knüppel.

Relaterte saker