Lær hvordan digitalisering/Industri 4.0 sammen med TPM leder til mer effektive industriprosesser

Hva er TPM og Industri 4.0 - er det en sammenheng?

Vi tilbyr bedrifter trening i TPM og Industri 4.0.

Dette er en utdanning som handler om å forstå hvordan man kan forbedre sine produksjonsprosesser med økt digitalisering sammen med forbedringskonseptet TPM.

TPM (Total Productivity Maintenance) er et velkjent og velprøvd forbedringskonsept som framfor alt er rettet mot prosesser der maskiner, materiale og mennesker samhandler.

Industri 4.0 er et rammeverk for en ny teknologi og en standardisert plattform som skal bane vei for en akselerert digitalisering innen industrien.

Begrepet Industri 4.0 tolkes i dag temmelig bredt, og få har forstått meningen. Utdanningen kommer derfor til å være tydelig med hensyn til hva Industri 4.0 er og rammeverkets innhold, samt skape en forståelse for hva som er formålet med det.

Utdanningen kommer til å beskrive TPM-konseptets innhold, samt beskrive prosessen for gjennomføringen.

Neste steg i utdanningen er å få disse to begrepene (TPM – Industri 4.0) til å komme i inngrep med hverandre, og samhandle for å oppnå en enda større effekt på resultatet.

Utdanningen er rettet mot spesialister og ledere innen teknikk, IT, vedlikehold og produksjon.

Deltakerne gis også tid for refleksjon og felles diskusjoner i løpet av undervisningen.

Kursinnhold

  • Hva er, og hvorfor? Industri 4.0
  • Muligheter og hindre med Industri 4.0
  • Digitalisering og Industri 4.0
  • Lean – TPM
    TPM blir forklart relatert til Lean
  • TPM blir forklart som konsept og det gis veiledning i innføringen
  • Hvordan digitalisering-Industri 4.0 kobles til TPM
#mk-custom-box-600935bf1113a { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #bcbcbc; } #mk-custom-box-600935bf1113a .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

Omfang

Normal gjennomføring er to dager

#mk-custom-box-600935bf113fe { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #bcbcbc; } #mk-custom-box-600935bf113fe .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }

Kontakt

Jostein Moe

+47 906 64 296

Rolf Ohlsson

+46 725 225 299

#mk-custom-box-600935bf11679 { min-height:px; padding:20px 20px; background-attachment:scroll; background-repeat:repeat; background-color:; background-position:center center; margin-bottom:10px; border:1px solid #bcbcbc; } #mk-custom-box-600935bf11679 .mk-fancy-title.pattern-style span{ background-color: !important; }
Vis at du er et menneske ved å velge Lastebil.