Lean i administrative prosesser – for deg som er leder eller Lean-coach

For å oppnå gode resultater som Lean leder, er det avgjørende med en god start. En forutsetning for en god start er kunnskap. Gjennom vårt 9-dagers Leanprogram blir du kjent med Lean i et videre perspektiv.
Programmet er nå oppdatert med nye datoer.

Programmet er rettet mot deg som er leder eller Lean-coach, eller som jobber i en virksomhet rettet mot Lean. Det er rettet mot deg som vil lære mer om både verktøyene og tankegangen som ligger bak Lean.

Kursmål

  • Kunne identifisere hva som kreves for et genuint og insiktsfullt forbedringsarbeid
  • Prøve metoder og verktøy for et engasjert forbedringsarbeid
  • Bruke PDCA i egen læring
  • Få støtte til hvordan Lean kan introduseres i egen virksomhet

Mer informasjon om kursinnhold og påmelding finner du her.

Relaterte saker