Lean og Industri 4.0/digitalisering

Hvordan vi kan koble sammen Lean Produksjonssystem med Industri 4.0

På Lean Forum Sveriges årskonferanse holdt en kollega og jeg en workshop: Hvordan koble sammen Lean Produksjonssystem med Industri 4.0/Digitalisering.

Partner og adm.dir. i C2U Group, Jonas Pettersson

Vi startet med å stille deltakerne noen spørsmål:

  1. Hvor mange har et Lean-arbeid på gang? Nesten alle svarte ja.
  2. Hvor mange har et ”Industri 4.0/Digitaliserings”-initiativ på gang? Nesten like mange svarte ja.
  3. Til slutt spurte vi om disse initiativene var integrert med hverandre. Kun to svarte ja på det spørsmålet.

Noen uker senere gjennomførte jeg en lignende undersøkelse på Lean Forum i Norge, med lignende resultat. Om disse interessante undersøkelsene speiler virkeligheten, lar jeg være usagt, men vi ser dette hos flere av våre kunder. Et eksempel er et selskap som har valgt å benytte digitale løsninger for å styre og støtte den daglige virksomheten i sine fabrikker. Det som mangler, er hvordan den digitale løsningen skal fungere for å støtte menneskene for å få en mer effektiv flyt. Hvem skal delta på hvilke møter, hvilke KPI’er skal vi styre etter, etc?

Ny teknologi gir oss utrolige muligheter nå og i fremtiden, både gjennom å effektivisere nåværende prosesser, men også ved å legge til rette for å løse helt nye oppgaversom til slutt kommer interne og eksterne kunder til gode. Glemmer vi å utvikle menneskene og hele prosessflyten i tillegg til bruken av ny teknologi, risikerer vi å bruke teknologien til å låse oss fast i ”gamle” prosesser. Vi får ikke full effekt av digitaliseringens muligheter, og i visse tilfeller risikerer vi å få en dårligere effekt.

Uansett om det gjelder prosesser i produksjon, servicetjenester eller administrasjon, så finnes det et enormt potensial. Det eneste vi behøver å konsentrere oss om, er å gjennomføre prosessene i riktig rekkefølge og på riktig måte. Det å praktisere PDCA-syklusen i både prosessgjennomføring og læring, vil være like viktig når stadig flere prosesser blir digitalisert, ja kanskje enda viktigere. Den tette sammenhengen mellom forståelse av god Lean praksis og god digital kompetanse er også en grunn til at vi nå har tatt inn emnet i våre Lean utdanninger i både Norge og Sverige.

Tilbake til workshopen på Lean Forum. Deltakerne fikk seg en tankevekker å reflektere over i forhold til sin egen virksomhet. Jeg er overbevist om at de nå vil gå nærmere igjennom hvordan det ser ut i sine egne organisasjoner. Jeg håper også du gjør det! Ta gjerne kontakt med meg eller en av mine kolleger for å drøfte dine tanker og refleksjoner.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy

Relaterte saker