Med kundene i sentrum

C2U fagdag med appell til fornuft og følelser

Kundene sto i sentrum på årets C2U fagdag. Presentasjonen av gode kundecaser i kombinasjon med tema som framtidens læring på arbeidsplassen, Industri 4.0 og  god ledelse i en forbedringskultur, bidro til å gi deltakerne stort faglig utbytte. Forbedring, omveltning og nytenking var fellesnevnere for suksesshistorier og faglige tankevekkere.

Det er velkjent at det er de små, daglige forbedringene som gir størst forbedring av praksis og resultater over tid. Derfor har det systematiske forbedringsarbeidet så stor betydning både for oppstartsbedrifter, godt etablerte virksomheter og velfungerende industri-lokomotiv. Karl Munthe-Kaas i Kolonial understrekte betydningen av systematisk forbedringsarbeid da han beskrev hvordan Kolonial.no på rekord-tid har klart å bli Norges største dagligvarebutikk på nett.

Det fundamentale for kunden er å få varen, ikke å gå i butikken. Derfor må vi tenke nytt med kunden i sentrum. I Norge skjer fortsatt bare ca. 1% av dagligvarehandelen på nett. Samtidig vet vi at norske kunder handler mer på nett enn kunder i noe annet land, sa han og fortsatte:

I Norge og resten av Norden har vi tradisjon for å være tidlige brukere og utforskere innen ny teknologi som mobiltjenester, nettløsninger og teknologiske løsninger generelt. Det er ingen ting som tilsier at ikke det samme skulle gjelde for dagligvarehandelen. Å flytte en større del av dagligvarehandelen over på nett, er et spørsmål om å skape tilgjengelighet, ikke etterspørsel. Vi må tilby gode nettløsninger som effektiviserer og forbedrer familiens innkjøpsrutiner, de beste prisene og effektiv levering. Til nå har dagligvarekjeder vært best enten på pris eller på kvalitet. Vi skal bli best på begge deler.

Å involvere alle er nøkkelen til forbedring

På samme måte ble enkeltmedarbeidernes og teamets betydning for kontinuerlig forbedring løftet fram. Både i NorSun og Volvo Trucks har motivasjon og involvering av medarbeidere stått sentralt i endringsprosesser. Det å formidle bedriftens overordnede mål på en slik måte at alle medarbeidere tar et eierskap til dem og ser hvordan de selv kan bidra til at målene nås, er nøkkelen til endring og forbedring.

Forståelse driver atferdsendring og atferdsendring driver forbedring. -Bjørn-Olav Brolin, CEO i NorSun.

Masseproduksjon blir skreddersøm

Ottar Henriksen i SINTEF beskrev Industri 4.0 som del av en større samfunnsmessig omveltning. Ingen er i tvil om at industri og vareproduksjon vil gjennomgå store endringer som vil få stor betydning for samfunnet og oss som enkeltpersoner.

Masseproduksjon blir skreddersøm. Vi vil se noen få vinnere og mange tapere, sa Henriksen.

Teknologi-leverandører må utvikle sin kompetansemodell gjennom nye partnerskap, oppkjøp og fusjoner. Utfordringen vil gjelde både små og store virksomheter.

Det handler om å utvikle neste generasjons måte å jobbe på. Dette krever at vi får på plass et samarbeid mellom politisk nivå, organisasjoner og næringsliv.

Henriksen mente det er god grunn til å følge regjeringens framlegging av neste Industrimelding med spenning. Forrige Industrimelding ble presentert i 1980. Det sier noe om hvilken vekt politisk ledelse opp gjennom årene har lagt på utvikling og levevilkår for norsk industri. Som et høykostland må vi ligge foran andre land i utvikling og kunnskap.

Vi må satse på forskning, god samhandling mellom forskning, utvikling og produksjon, og vi må sørge for at overgangen mellom forskning og industriell anvendelse av forskningsresultater gjøres så enkel som mulig, sa han.

C2U fortsetter å dele

C2U vil i tiden framover invitere til flere frokostmøter og faglige arrangement. Er du ikke invitert? Send en mail til info@c2ugroup.com, så registrerer vi deg.

Vis at du er et menneske ved å velge Nøkkel.
Relaterte saker