Aktuelt

Vær klar på hvor du vil med forbedringsarbeidet

– Forstå nåsituasjonen og vit hvor du skal! Samir Falfoul pekte på disse to forutsetningene som noen av de kanskje selvsagte, men ofte glemte forutsetningene for å lykkes med endringsarbeid.

Realistisk Lean-trening på første klasse!

Unik Lean-simulator i realistisk miljø. C2U trener gruppe fra Luleå tekniske universitet.

– Bli med til tråbilfabrikken i Småland!

Hvorfor gjør vi det så vanskelig?

Hvorfor er det slik at når vi har problem, så vil vi omorganisere, sette i gang store prosjekt for å definere spennende (?) omstillingsprogram som kan rulles ut i organisasjonen?

Ny suksess for C2U Knowledge Forum

C2U traff nok en gang blink med fagseminaret Knowledge Forum i juni. Punktlighetsprosjektet ved OSL, Produktivitetsspranget og vedlikeholdsstrategier var blant temaene som ble presentert.

Oppnå gode resultater av forbedringsarbeid ved å samarbeide med leverandørene

Årsaken til uklarheter og problemer ligger ofte hos bestilleren. Vi ser på hvordan du som ansvarlig for relasjonen til bedriftens leverandører kan planlegge for å skape et godt forhold kunde – leverandør,

Tips til vellykket, synlig ledelse

«Å være en synlig leder» er ofte beskrevet som en viktig del av det å lede. Dette er også sterkt vektlagt i Lean-filosofien. Hva er egentlig en synlig leder? Og hva kreves for å være det?

Operatørdrevet vedlikehold – skal du til neste nivå?

Hvordan virker operatørdrevet vedlikehold inn på det periodiske og tilstandsbaserte vedlikeholdet som utføres av vedlikeholdsavdelingen?

Riktig balanse mellom lederskap og styring skaper det beste engasjement for å nå organisasjonens mål

Skal vi sikre et lederskap som skaper engasjement blant medarbeiderne for å nå organisasjonens mål, må vi ha en riktig balanse mellom lederskap og styring

Skal styre og eiere bry seg om Lean?

Hva er din bedrifts kjerneprosesser, og hvordan følges disse opp utover å lese historien i forrige resultatrapport?