Om Oss

C2U Group er et nordisk selskap som tilbyr tjenester innenfor områder som rådgivningstjenester, ledelse og kursvirksomhet. Selskapet er et resultat av en fusjon mellom C2U Norway og JMAC Scandinavia i september 2016. Siden 2017 er også Lean Concepts en del av C2U Group.

Systematisk kontinuerlig forbedring med vekt på å skape kundeverdi, har stor effekt på en organisasjons evne til læring og måloppnåelse. Vi jobber med å utvikle både det kulturelle og strukturelle perspektivet hos våre kunder. Målet er å få kultur og struktur i balanse, for derigjennom å oppnå forbedringer som varer og som kundene selv fortsetter å drive på egenhånd.

Våre tjenester kan deles inn i tre hovedområder: management consulting, kultur og ledelse og utdanning og trening. I de fleste oppdrag kombinerer vi tjenestene i hovedområdene avhengig av hvilke behov og mål kunden har.

C2U Group består også av C2U Academy, som er en betydelig kursleverandør med spesialkompetanse innen Lean, kontinuerlig læring og lærende organisasjoner.

Våre verdier

Som ung organisasjon er C2U opptatt av å bygge en kultur som i størst mulig grad gagner vår kunder, våre medarbeidere og oss som organisasjon. Grunnmuren i en slik kulturbygging er våre verdier; Dedication, Relations, Innovation, Value og Execution – DRIVE.

Verdiene har vi jobbet frem i fellesskap i den hensikt å etablere en omforent guide for samhandlingen med våre kunder og mellom oss som medarbeidere, kolleger og venner.

For oss er DRIVE en viktig kvalitet for å løse oppdrag hos kunden. Det representer energi og kraft som trengs for å nå mål og skape resultater:

DEDICATION

DEDICATION

Vi har et ekte engasjement for å hjelpe kunden til å lykkes.

Vi gir råd som alltid er basert på god faglighet og lojalitet til ønsket om å gjøre en forskjell for kunden

RELATIONS

RELATIONS

Gode relasjoner binder mennesker sammen. Både i forhold til våre kunder og mellom oss som medarbeidere i C2U.

Vi forsterker forholdet mellom menneskene vi jobber sammen med, og legger grunnlaget for et langsiktig samarbeid som er preget av klar og tydelig kommunikasjon, felles forståelse, åpenhet og respekt.

INNOVATION

INNOVATION

C2U jobber alltid for å tilpasse oss til kundens spesifikke behov. Enkelte ganger betyr det å finne helt nye løsninger på nye utfordringer. Andre ganger kan det bety å finne nye måter å anvende eksisterende tankegods, metoder og verktøy på.

I C2U er det høyt under taket for å tenkte nytt og innovativt, alltid i den hensikt å skape vekst og læring for våre kunder og for våre medarbeidere.

VALUE

VALUE

Vi lever av å skape merverdi for kunden. Derfor har C2U sine konsulenter alltid mye fokus på å forstå de utfordringer kunden står ovenfor, for så å sette tydelige mål for oppdragene sammen med kunden.

Vi skal også skape verdi for den enkelte medarbeider. Dette gjør vi best ved legge forholdene til rette for personlig vekst gjennom engasjement, utfordrende oppgaver, god læring og godt samarbeid internt i C2U.

EXECUTION

EXECUTION

Gjennomføringskraft er et av C2Us store konkurransefortrinn. Som team har vi erfaring fra et mangfold av virksomheter og bransjer. Vårt engasjement i flere konkurranseutsatte markeder, gir oss solid grunnlag for å gi kvalifiserte råd. Vi vet hva som skal til for å skape økt energi i din organisasjon og raskere takt i dine forbedringsprosesser.

I Execution-fasen er våre konsulenter alltid handlingsorienterte og ”hands-on. Våre kunder opplever oss som gode paartnere i refleksjon og samhandling.

#mk-tabs-6012988740119 .mk-tabs-tabs li.ui-tabs-active a, #mk-tabs-6012988740119 .mk-tabs-panes, #mk-tabs-6012988740119 .mk-fancy-title span{ background-color: #ffffff; }

C2U Group har kontorer i Oslo og Gøteborg, i tillegg til et eget treningssenter i Småland.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy