Operatørdrevet vedlikehold – skal du til neste nivå?

Partner og leder for C2U i Norge, Jostein Moe
Operatørdrevet vedlikehold handler om at den som bruker maskinen i det daglige også skal gis mulighet og kompetanse til å stelle med maskinen.
Å ha et vellykket operatørdrevet vedlikehold er selve fundamentet for et vellykket periodisk vedlikehold, og er en av driverne for et lønnsomt tilstandsbasert vedlikehold.
Jostein Moe forteller: da jeg var i gang med årets dekkskift begynte jeg å tenke på en av mine favoritter innen vedlikehold: Operatørdrevet vedlikehold.

Det er et par år siden jeg tok meg tid til å skifte dekk, og i år ga det meg både glede og uventet innsikt i bilens tilstand. Jeg fikk tid til å tenke på om jeg trenger nye dekk snart, boltenes tilstand og hvor det var rust og skitt, burde jeg kanskje vaske bilen oftere?

Det starter typisk med oppgaver som rengjøring og inspeksjon. Så går man videre til smøring og (etter) trekking av bolter/skruer, og til justering, kalibrering og etterfylling. De som har kommet riktig langt har også med bytte av deler som en del av operatørdrevet vedlikehold. Skal man gå stegene så er det to deler som må gå hånd i hånd:

  1. Operatørens kompetanse rundt vedlikehold og HMS relatert til maskiner må systematisk økes.
  2. Vedlikeholdsoppgavene må systematisk forenkles og tydeliggjøres, slik at kravet til kompetanse og tidsbruk for å utføre vedlikeholdsoppgavene systematisk senkes.

Hvordan virker operatørdrevet vedlikehold inn på det periodiske og tilstandsbaserte vedlikeholdet som utføres av vedlikeholdsavdelingen? Det er det hyppige og nære operatørdrevne vedlikeholdet som sørger for at utstyret opereres under «levelige» driftsbetingelser, som gir seg utslag på to måter:

  1. «Levelige» driftsbetingelser er den fundamentale forutsetningen for periodisk (tidsbasert) vedlikehold av vedlikeholdsavdelingen. Når du bestemmer om du skal vedlikeholde noe hver uke, mnd eller år, er antagelsen din at driftbetingelsene er «levelige»: Ikke «tom for olje» eller «bolter som løsner».
  2. Skal tilstandsbasert vedlikehold lønne seg må jo maskinen blir stelt så godt med at man kan strekke vedlikeholdsintervallet, og da kommer man ikke utenom «levelige» driftsbetingelser.

Hva med tilstandsbasert vedlikehold uten velfungerende operatørdrevet vedlikehold? Det er jo bra om man fanger opp uventet rask slitasje før man får en funksjonsfeil, men det er bare halve poenget. Da går man bare fra ett brannslukkings modus (der man tidligere måtte hive seg rundt pga uventet stans og tilhørende produksjonstap) til et annet (der man må hive seg rundt for å ta et uventet vedlikehold for å hindre stans). Man kan få økt oppetid og høyere produksjon, men med høyere (i beste fall like) vedlikeholdsutgifter.

Jeg er mer fan av å finne løsninger som både senker kost og øker kvalitet. Å fikse kun en av delene «det kan jo alle». Skal man få både i pose og sekk, da må man få på plass neste nivå operatørdrevet vedlikehold. Men husk: Det handler både om struktur og kultur!

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U ca 1 gang per måned.
Se vår personvernpolicy

Relaterte saker