Overveldende interesse for digitale Lean-tavler

Markedet har tatt oss imot med overveldende stor interesse etter at vi lanserte samarbeidet om digitale Lean-tavler for et par måneder siden. Det forteller Mats Ljungqvist i MEVISIO og partner Jan Granaas i C2U. MEVISIO er nå en av C2Us to samarbeidspartnere i leveranser av digitale Lean-tavler.

Test selv på C2U Knowledge Forum 11. oktober

På C2U Knowledge Forum på Fornebuporten 11. oktober blir det god mulighet til å gjøre seg bedre kjent med begge systemene. Her presenterer vi hvordan C2U jobber med MEVISIOs løsning.

Både små og store foretak har sett nytteverdien av å introdusere digitale Lean-tavler. For de store er det typisk at de ser nytten ved rask oppdatering og deling av informasjon på digitale tavler flere steder i virksomheten i sanntid.

– Det er både raskt og transparent, sier Mats Ljungqvist. Store foretak som tar i bruk MEVISIO-tavler, er gjerne spredt på flere lokasjoner, har flere bygninger på samme sted, eller de har lokaler som sprer seg over mange avdelinger og etasjer i samme bygg, forteller han.

Større engasjement i driften

Når medarbeidere i produksjon og administrasjon kan oppdatere informasjon på tavlene via smarttelefoner og nettbrett, sparer både medarbeiderne og ledelsen my tid. Samarbeidet og forbedringsarbeidet kan organiseres på en bedre, mer effektiv måte. Det gir større deltakelse i beslutningsprosessene og dermed større engasjement i driften, enten det dreier seg om en produksjonsbedrift eller leveranse av tjenester.

– Av de kundene vi er i dialog med nå, har vi blant annet et større sykehus, forteller Jan Granaas. Med den organiseringen av lokaler, oppdrag og arbeidsform vi finner i et sykehus, er de en typisk organisasjon som har nytte av de digitale tavlene.
Vi har satt opp tavler der de ulike faggruppene som er involvert i pasientbehandling kommuniserer direkte med hverandre. Slik fjerner de flaskehalser og tidstyver på en svært effektiv måte. I løpet av forholdsvis kort tid vil de se store forbedringer i pasientreisen gjennom sykehuset, sier han.

De fleste starter med å prøve ut løsningen i et pilot-team

– Overgangen til digital kommunikasjon byr sikkert på utfordringer og skape et opplæringsbehov for alle som er involvert. Hvordan løser dere dette?

– De fleste velger å starte med et pilotteam der de tester ut en løsning. Vi hjelper teamet med å omdanne informasjon fra dagens praksis til en struktur for den digitale tavlen. Her velger vi ut hvilken informasjon som skal med. Samtidig gir vi råd om hvilke roller som bør involveres i prosessen.

Når testen i det begrensede teamet er gjennomført og evaluert, hjelper vi kunden med å sette opp en fullskala løsning. Programvaren er intuitiv og enkel å sette opp. Med vår hjelp lager kunden de digitale tavlene slik at de er mer eller mindre identiske med den analoge versjonen. Velger man å installere nye digitale skjermer for løsningen, hjelper vi til med oppsett av programvaren slik at de er klare for å kjøre, og slik at team på de ulike lokasjonene kan samhandle, forteller de to.

Alle må ta et eierskap til informasjonen

Systemet kan kobles til eksisterende informasjonssystemer som produksjonsstyring eller ERP-systemer. Da er det verd å tenke på at data som hentes inn, er eksakte verdier slik de hentes fra informasjonskilden. Dette stiller krav til både ledelse og medarbeidere.

Alle involverte må ta et eierskap til informasjonen og følge opp oppgaver som ligger til ens egen rolle. På samme måte må den som legger inn informasjon i systemet, ta ansvar for at verdiene som legges inn er korrekte og sørge for at endringer følges opp og oppdateres. Det er viktig at den enkelte agerer raskt når det oppstår behov for endringer, ny input eller oppdateringer, sier Mats Ljungqvist.

– Hva anbefaler dere som tilnærming for å komme i gang?

– Be oss gjerne om en demo av løsningen, sier Jan Granaas. C2Us rolle i dialogen med kunder og interessenter er skape en avklaring av behov og mulige løsninger. Vi har hatt suksess med å stille krav til en interessent om hva som må forberedes og legges til rette før en demo.
Vi ber blant annet om bilder og eksempler fra nåværende prosesser og verktøy. Vi setter opp et første utkast til løsning til demo. Vil kunden gå videre, starter vi utviklingen av den endelige løsningen, sier han.

Kommer raskt i gang

Hvor lang tid må man beregne fra første demo til en løsning som kan rulles ut i hele organisasjonen?

Det er helt avhengig av forholdene i organisasjonen, ikke minst størrelse. I en liten organisasjon vil man ha kommet langt i løpet av en uke eller to. I en større fabrikk eller organisasjon med mer kompleks struktur, må regne med at prosessen vil ta flere måneder.

I begge tilfelle gir vi kunden mulighet til teste løsningen grundig. Er kunden ikke fornøyd etter en innkjøringsperiode, står man fritt til å avslutte avtalen uten videre bindingstid, forteller Mats Ljungqvist og Jan Granaas.

 

Benytt skjemaet nedenfor og bestill demo av MEVISIO tavler i dag.

Relaterte saker