Populær erfaringsdeling i C2U Knowledge Forum

Mange ville få med seg Christoph Rosers refleksjoner om Industri 4.0 og Lean, oppdateringen om Kolonial.nos stadige vekst og C2U caser fra Hydro og Mattilsynet. C2U inviterte til Knowledge Forum i ny drakt i oktober. Formen fungerte godt og deltakerne fikk med seg mye nyttig informasjon hjem. Det var lange køer foran begge demo-standene av digitale Leantavler, fra Meviso og Kaizen Solutions.

Gikk du glipp av Knowldege Forum? Du kan høre foredrag om blant annet digitalisering, ny teknologi og Lean, design thinking og produktutvikling på Lean Forum Norges årskonferanse 6. og 7. november på Hotell Expo, Fornebu.

Der får du også ny mulighet til å gjøre deg kjent med digitale Leanta vler fra Mevisio og Kaizen Solutions. Møt oss på vår stand ved konferansen.

Neste C2U Knowledge Forum blir våren 2019. Registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev, så er du sikker på å få med deg informasjon om arrangementet.

Alle foto: Thale T. Osvik (C)