Stabil utrulling av forretningssystem

ELEKTRONIKKBRANSJEN

Selskapet, som operer innen elektronikkbransjen, opplevde store forstyrrelser i forbindelse med skifte av forretningssystem på ett av de nordiske markedene. Når turen til å innføre forretningssystemet kom til det svenske datterselskapet, tok man lærdom av de tidligere feilene, og benyttet seg av velprøvde leanmetoder for å få en stabil og sikker utrulling.

Prosjektet kan deles inn i tre faser der den første fasen hadde som mål å tilpasse de interne prosessene til det nye systemet.

Nøkkelaktiviteter i den første fasen

 • Visuell prosjekstyring med fysiske tavler og digitale skjermer
 • Daglig styring og oppfølging av prosjektoppgaver
 • Opprettelse av test- og treningssenter
 • Taktstyrt systemtesting med oppfølging og korrigerende tiltak hver time
 • Stakeholder-, Change impact- og Change readiness-analyser
 • Treningsprogram i fire moduler, fra prosessforståelse, systemtrening og rolletrening
 • Train-the-trainer-program for samtlige ledere og Superusers i organisasjonen
 • Verdistrømsanalyser av kritiske prosesser
 • Utarbeiding av målbeskrivelser og nedbrytning av KPI’er på delmål i forbindelse med utvikling av et nytt BI-system

Nøkkelaktiviteter i den andre fasen

Den andre fasen omfattet den kritiske Go-Live-perioden samt hyper care-perioden direkte etter implementeringen.

 • Opprettelse av Go-Live-modell
 • Opprettelse av ”war room”
 • Opprettelse av Exit-kriterier (definerer når hyper care-perioden avsluttes)
 • Monitorering av den daglige driften på samtlige avdelinger
 • Eskalerings- og delegeringsstruktur
 • Visuell daglig styring av kritiske nøkkeltall

Nøkkelaktiviteter i den tredje fasen

Den tredje fasen, den såkalte stabiliseringsfasen, hadde som mål å sikre retur til normal drift.

 • Etablering av kundeundersøkelser
 • Etablering av medarbeiderundersøkelser
 • Opprettelse av introduksjons- og trenignsprogram for nye medarbeidere
 • Coaching av ledere og team
 • Verdistrømsanalyse av kritiske prosesser
 • Prosjektavslutning og prosjektoverlevering til mottakende organisasjon

Noen av resultatene

 • En stabil implementering uten at kundene ble påvirket
 • Trygg mottakerorganisasjon med stort eierskap til forandringen
 • Vedvarende kvalitet og leveransepresisjon til kunde
 • Produktivitet tilbake på samme nivå etter 6 måneder, og på nytt målnivå etter 12 måneder
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy