Innføre Lean for å øke produktiviteten

GJENVINNINGSSELSKAP

Utfordring: kundene klagde på kvaliteten – for mange kvalitetssaker samt begrenset erfaring med industriell produksjon. C2U ble engasjert for å innføre Lean-tenkning fra ledelse til operatører, samt å sette en visjon for enheten.

Nøkkelaktiviteter

 • Analyse av produksjon og ledelse
 • Trening i Lean og start av 5S og operatørvedlikehold
 • Utdanning for ledere – Lean Intro, Lean Ledelse, VSM, Workshops A3 og oppfølging
 • Standardisering av operatørvedlikehold
 • Linjestabilisering
 • Operatørvedlikehold i linjen
 • Ettpunkts-leksjoner og standarder i linjen
 • Support til formenn – job observation
 • Support til lederne
 • Etablere eierskap til visjonen – 20-00-60
 • Visuell ledelse, design av nye tavler
 • Møtestruktur (morgenmøter, ukesrapportering til ledere – A3-møte hver tirsdag kl 13:28)

Noen av resultatene

 • Stabil produksjon
 • Ingen kundeklager
 • Økning av produksjonen fra 17 til 20 tonn (18%)
 • Redusert stopptid i produksjon fra 1 440 timer per år til 540 timer per år (62,5%)
 • Plan for å nå en produksjonskostnad på 228 kr per tonn 2018, fra dagens 423 kr per tonn (46%)
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy