Innføre Lean

KOMMUNAL/REGIONAL VIRKSOMHET

Kunden hadde i sin interaksjon med det private næringsliv blitt kjent med Lean og blitt interessert i å innføre Lean-prinsipper, tankesett og metoder i virksomheten for å øke effektiviteten og bli mer relevant. Tre pilotkontorer ble valgt ut for å innføre Lean.

Nøkkelaktiviteter

 • Målformulering
 • Innføring av A3-metodikk
 • Lean-utdanning
 • Kundeundersøkelser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Individuell og team-profilering (DISC-analyse)
 • Verdistrømsanalyser
 • Visuell ledelse – forbedringstavler
 • Coaching
 • Kraftfeltsanalyse
 • Studieturer til lignende organisasjoner
 • Organisasjonsforandring
 • Støtte i rekruttering av ny leder
 • Plan for kontinuerlig forbedring og oppfølging etter at C2U sluttførte sin del av prosjektet

Noen av resultatene

 • Forbedringer på alle KPI’er (opp til 50%)
 • Større involvering av de ansatte i forbedringsarbeidet
 • Lederne har fått mye bedre samarbeide og enighet
 • Tettere og mer åpen kontakt, og mer motiverte medarbeidere
 • Ledere som er tydeligere i lederrollen
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy