Kostnaden ved dårlig kvalitet

GLOBAL AKTØR INNEN DØRLÅSSYSTEMER

C2U ble engasjert for å bistå kunden i å dels forstå omfanget av kvalitetskostnader, samt hvordan organisasjonen og prosessene for kvalitet kunne forbedres. Oppdraget startet med å få oversikt over hele utfordringen og hvilke kostnader som kunne relateres til dårlig kvalitet. Deretter la vi planene der oppbygning av en sterkere global kvalitetsorganisasjon var en av hovedområdene.

Nøkkelaktiviteter

 • Beregning av kostnaden for dårlig kvalitet (”Cost of poor quality”)
 • Prosess for oppfølging av kostnaden
 • Analyse av kvalitetsorganisasjon og arbeidsmåte
 • Bygge en sterkere kvalitetsorganisasjon
 • Utvikle en forbedringsplan
 • Leverandørutvikling
 • Utdanning og trening
 • Problemløsningsmetoder
 • Prosess for kvalitetstjenestene
 • Coaching
 • Risikohåndtering

Noen av resultatene

 • Reduksjon i åpne kundeklager – 89,8%
 • Reduksjon i innkommende klager – 26%
 • Innføring av globalt rapporteringssystem
 • ISO-revisjoner uten anmerkninger
 • Innføring av problemløsningsmetoder i alle operasjonelle avdelinger
 • Innføring av leverandørutviklingsprogram
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy