Etablere en effektiv logistikkfunksjon

PRODUSENT AV DELER TIL FLYINDUSTRIEN

På grunn av store forstyrrelser i produksjonen, noe som også påvirket sluttkunden, hadde man identifisert et behov for å utvikle en ny og forbedret logistikkfunksjon. C2Us oppgave var å støtte kunden i deres arbeid, samt å veilede kunden i hvilke arbeidsmåter som er world class.

Nøkkelaktiviteter

 • Etablere en ny organisasjon med nye ansvarsområder
 • Innføre et sett med nye KPI’er
 • Innføre visuelt plukk-lager
 • Innføre tidstabellstyrt lager
 • Skrote gammelt materiale og samle alt materiale på én etasje
 • Etablere visuell flyt fra godsmottak til lagerplass
 • Innføre virksomhetsstyring med mål
 • Innføre daglige styringsmøter
 • Innføre systematisk arbeid med problemløsing
 • Innføre en standardiserte arbeidsmåter
 • Innføre ny prosess for kvalitetssikring av leverandører
 • Innføre ny arbeidsmåte for materialinnkjøp

Ny utforming av kontrakt mot leverandører

Noen av resultatene

 • Bemanningsbehovet redusert med 60%
 • Materialforstyrrelser redusert med 90%
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy