Utvikling og innføring av et Lean Business System

PROSESSINDUSTRI

Kunden hadde i mange år benyttet Lean og gjort mange bra forbedringer. De merket dog at det ikke var en del av kulturen, og det ikke nådde ut til alle ansatte, og ikke fikk full effekt. C2U ble engasjert for å bistå selskapet i å kunne ta neste steg og skape et business system for å kunne ha en felles forståelse, og støtte den ønskede kulturen.

Nøkkelaktiviteter

 • Coaching av ledergruppen ved utarbeidelsen av målformuleringen
 • En ukes analyse for å forstå nåsituasjon, inkludert Denison kulturanalyse
 • Coaching i utarbeidelsen av fremtidig situasjon og byggesteiner for et business system
 • Oppstart av pilotområde for å teste og forbedre konsept, prinsipper og verktøy
 • Utvikling av detaljert innhold i business systemet
 • Etablering av Lean-akademi

Noen av resultatene

 • Handlingskraft til å innføre et Lean Business System – aksept blant topplederne
 • Et Lean-akademi
 • 2015: 567 forbedringer
 • 2016: 1.025 forbedringer
 • 47,8 mNOK i dokumentert kostnadsreduksjon
 • 16 kunde – leverandøravtaler (internt)
 • 21 forbedringstavler
 • 11 kritiske prosess-team
 • 24 interne business system-trenere
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy