Restructuring of manufacturing footprint

LEVERANDØR TIL BILINDUSTRIEN

Selskapet produserte en rekke forskjellige enheter. De hadde kun ett marked med noen få kunder. Markedet kollapset og selskapet hadde da en kapasitet som oversteg etterspørselen. Man var tvunget til å omstrukturere selskapet og konsentrere produksjonen om færre enheter. Man valgte da å flytte visse produkter internt til andre enheter, visse produkter ble avviklet, og på de gjenværende produktene ble det innført rasjonaliseringer.

Nøkkelaktiviteter

  • Analysere hvilke produkter/prosesser man skulle utvikle videre
  • Identifisere kapasitet og flaskehalser i respektive prosesser
  • Innføre taktstyrt produksjon i hovedprosessen
  • Rasjonalisere hovedproduksjonen med 27%
  • Flytte produkter innen konsernet til enheter med bedre prosessopplegg
  • Avvikle ulønnsomme produkter
  • Redusere totalt antall ansatte med ca 80%

Noen av resultatene (etter 8 måneder)

  • Effektivisert taktstyrt produksjon i hovedprosessen
  • Optimalisert interne prosesser
  • For første gang på ti år gikk enheten med overskudd!
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy