Turnaround hos næringsmiddelprodusent

Kunden er en aktør som produserer matprodukter og opererer i det nordiske markedet. Matindustrien setter store krav til kvalitet og hygiene, noe som gjør at produksjonen må ha kort ledetid, samtidig som styring av råvarelageret er kritisk for sluttproduktet. Matindustrien har krevende kunder som forventer at produktene stadig oppdateres og fornyes.

Selskapet gjennomførte og ble utsatt for mange endringer i løpet av kort tid. i 2018 medførte dette at de hver uke gikk med store tap og avsluttet budsjettåret med et stort underskudd. De flyttet fabrikken til nye lokaler, kjøpte opp flere mindre leverandører som skulle innlemmes i produksjonen, det skjedde mange endringer i ledelsen. Kundene forventet nye produkter, og selskapet forpliktet seg til å levere. Alt dette gjorde at fabrikken hadde store utfordringer.

Steg 1 – synliggjøring

Det første C2U støttet ledere med, var «slå på lyset». Vi tok frem viktige indikatorer og skapte en rapporteringsstruktur for den nye ledelsen. Det ble laget en oversikt over produkter, varemerker og kunder for å gjøre driften sammenlignbar med den hos tilsvarende bedrifter. Sammen organiserte vi oppdatering av produktkalkylene med riktige kostnader og elementer. Basert på disse fakta kunne ledelsen skape en Sense of Urgency i selskapet og prioritere forbedringstiltak.

Steg 2 – stabilisering og avgrensning

Tidlig involverte C2U avdelingsledere i workshops for å definere og tydeliggjøre grensesnittene og overleveringene internt på fabrikken. Arbeidet resulterte i dokumenterte SIPOCs (Supplies, Inputs, Process, Outputs and Customers) for alle avdelinger. Vi gjennomførte tilsvarende øvelser med Salg, Kvalitet, Produktutvikling og Produksjon gjennomførte også tilsvarende øvelser og definerte prosesser og mandater for produktlansering.

For å involvere ansatte og øke forbedringstakten, coachet C2U ledelsen i daglige driftsmøter med informasjon om driften og de utfordringer det ble jobbet med. Ledelsen etablerte faste ukentlige ledermøter og daglige pulsmøter for hyppig oppfølgning av tiltak og utfordringer.

Steg 3 – forbedring

Involvering av ansatte ble skapt gjennom arbeidsgrupper som produserte standarder. Arbeidsrutiner og 5S ble laget for å sikre riktige overleveringer internt på fabrikken, og disse ble tatt i bruk og fulgt av linjeledere med coaching og støtte fra C2U. Linjeledere ble dermed også mer involvert i produksjonen og rapporterte jevnlig på statusen på produksjonen i løpet av dagen.

Utenom fabrikken ble det etablert tydelige kommunikasjonskanaler og beslutningsmandater for Kvalitet, Salg, Produktutvikling og Produksjon. På denne måten skapte selskapet en bevissthet om verdiskapende produksjonsprosesser og behovet for synkroniserte støttefunksjoner.

Etter seks måneder klarte selskapet å redusere økonomiske tap drastisk. Produktiviteten økte til nivåene den var på før produktlanseringen, og produksjonen ble mye mer synlig. Dermed kunne styringsgruppa fokusere på Salg og Produktutvikling for å sikre inntektene, denne gang i tråd med fabrikkens ønsker og muligheter.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy