Økt produktivitet i produksjonen

PRODUSENT AV UTSTYR TIL PROSESSINDUSTRI

Selskapet hadde satt ned en prosjektgruppe bestående av produksjonsteknikere og operatører, og C2Us oppgave var å støtte gruppen i deres arbeide. Opplegget innebar at gruppen jobbet seg igjennom ett produksjonsverkstedsområde om gangen i løpet av en tre måneders periode, for å skape en aktivitetsplan. Målet var at 20% produksjonsforbedring skulle nås i løpet av en to-års periode, og fokus ble lagt på å skape stabilitet i prosessene. C2U var involvert i arbeidet med å utvikle aktivitetsplanene.

Nøkkelaktiviteter

 • Kartlegging av dagens problemer i virksomheten
 • Gjennomføre tidsstudier av arbeidet
 • Gjennomføre VSM
 • Definere produksjonsstrategi
 • Tydeliggjøre Service Level Agreement
 • Definere materialanskaffelsesstrategi
 • Identifisere GAP i prosesser og rutiner
 • Vurdere å flytte legoproduksjonen hjem
 • Sikre korrekte prognoser
 • Standardisere ordreprosessen
 • Utvikle nytt produksjonslayout
 • Tydeliggjøre roller og ansvar
 • Kvalitetssikre leverandører
 • Kvalitetssikre masterdata
 • Utvikle system for oppfølging av virkelig produksjonstid

Noen av resultatene

 • Produktivitetsøkning på 40% i løpet av to år
 • Redusert ledetid mot kunde
 • Økt leveransepresisjon mot kunde
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy