Utvikling av standardisert arbeidsmåte

ABB
Robotenheten i ABB Västerås har endret montering av roboter til taktet stasjonsmontering på en av sine produksjonslinjer.

Gjennomføringen innebar anskaffelse av ny maskinutrustning, endret organisasjon og en ny måte å jobbe på. Den nye arbeidsmåten som er taktet og mer prosessorientert, resulterte i at den standardiserte arbeidsmåten måtte utvikles. Dette arbeidet har C2U bistått i.

Oppdraget dreide seg om å utvikle den standardiserte arbeidsmåten i en av produktlinjene sammen med kunden, slik at kunden på egen hånd kan videreføre dette til hele organisasjonen. Gjennomføringen ble gjort trinnvis, med følgende oppgaver:

  • Vi kartla nåsituasjonen for å i så høy grad som mulig kunne gjenbruke de eksisterende maler, benevninger og systemer som allerede var på plass. For eksempel fantes det et digitalt system for observasjon og opprettelse av standarder som ble tilpasset og brukt i det videre arbeidet.
  • Vi involverte montørene i høy grad når det kom til utarbeidelse av arbeidsstandarder. De deltok både i observasjon, fastsettelse og opprettelse av standarder
  • Vi utarbeidet treningsmateriell, maler og en standard for standardisert arbeidsmåte.
  • Workshoper i «Hvorfor standardisert arbeidsmåte» ble gjennomført, med praktisk trening i hvordan håndverket gjennomføres. Alle deltok på dette, fra montør til ledelse
  • Gjennomføring av praktisk trening i hvordan man som trener foretar trening av montører i fastsatte arbeidsstandarder
  • Vi opprettet et system og gjennomførte trening for ledere i hvordan man sikrer at standarder etterleves, og hvordan de støtter forbedringsarbeidet
  • Løpende støtte og coaching (on job training) for å sikre gjennomføringen

Gjennomføringen resulterte i en stabilisering av prosessen med forbedrede nøkkeltall samt en kompetanseoverføring til kunde for å på egen hånd kunne fortsette arbeidet.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy