Innføring av Lean

VERFT FOR VEDLIKEHOLD AV OLJEPLATTFORMER OG SKIP

C2U startet med å støtte et pilotområde for å påbegynne innføringen av Lean. Etter en suksessfull pilot, ble arbeidet utvidet, og hele verftet ble involvert i ulik grad. I tillegg til innføringen av Lean, var C2U ansvarlig for utdanningen av prosjektlederne i prosjektledelse i to omganger. C2U var involvert i over to år, i ulik grad.

Nøkkelaktiviteter

 • A3-tenkning og prosess
 • Møtestruktur med obligatoriske morgenmøter (tavlemøter) med tydelige aktiviteter som følges opp
 • Standardiserte arbeidsmåter
 • 5S
 • Praktisk problemløsing
 • Utdanning/trening/coaching
 • Daglige og ukentlige vedlikeholdsrutiner for kritisk utstyr
 • Forbedret lagerhåndtering

Noen av resultatene

 • Identifisering av besparingspotensiale
 • Utvikling av intern forbedringsorganisasjon
 • Utdanning og trening av alle medarbeidere
 • 100% utnyttelse av lagerkapasitet
 • 99,8% servicekvalitet ved ekspedisjonsdisken, 100% inspeksjon av returnert materiale
 • >2 mNOK besparelse gjennom gjenvinning av returnert materiale
 • Fra 5 til 0 timer på å finne deler i lager
 • Frigjøring av 240 kvadratmeter på verftet
 • Reduksjon i maskinstopp (0 de siste 6 månedene)
 • Fra 3 til 4 – håndtering av oljeplattformer samtidig
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy