Produktivitetsspranget godt i gang på Nordvestlandet

Brødrene Midthaug AS og Bussbygg i nærheten av Molde er to av pilotbedriftene i Produktivitetsspranget. Nylig sparket de i gang forbedringsprosjektene i samarbeid med C2U.

C2U er en av samarbeidspartnerne i Produktivitetsspranget, og skal veilede de to pilotbedriftene i deres introduksjon til Lean og forbedringsarbeid

Her er teamet hos Brødrene Midthaug i gang med Lean-spill, en del av aktivitetene for å skape samsyn og drivkraft i prosjektet.

Hva er Produktivitetsspranget?

Produktivitetsspranget er Lean Forum Norges nye nasjonale forbedringsprogram for små og mellomstore bedrifter, der rådgivermiljøene Sintef Raufoss Manufacturing, C2U og Kiwa, samt NTNU, samarbeider tett. Programmet er i regi av Lean Forum Norge og finansiert gjennom Stiftelsen Teknologiformidling.

Produktivitetsspranget har som mål å øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den nordiske modellen og lean, langsiktighet og utnyttelse av relevante teknologiske løsninger. Nå i pilotfasen omfatter dette 6 bedrifter og tre rådgivermiljøer (Sintef, Kiwa og C2U), i neste fase er målet å kunne utvide til minst 30 bedrifter.

Hva skjer akkurat nå i de to Pilotbedriftene der C2U arbeider?

Vi i C2U jobber tett med to av pilotbedriftene, Brødrene Midthaug og Bussbygg. Dette er to hjørnesteinsbedrifter på Nordvestlandet, begge etablert i 1947. Gjennom mer enn 70 års drift har de vist evnen til å tilpasse og utvikle seg i takt med tiden. Vi går til oppgaven med stor ydmykhet og ser frem til å jobbe tett med både ansatte, ledelse og styrene for å finne veien videre sammen. Avtaler ble signert i slutten av mai, og vi er allerede i gang med å etablere mål og planer for prosjektene.

I løpet av juni har styringsgruppen hos Brødrene Midthaug gjennomgått den første workshopen, en introduksjon til Lean der vi så nærmere på hvordan Lean kan bidra til effektivitet. Leanspillet brukte vi for å simulere de ulike metodene som kan brukes for å få til bedre flyteffektivitet. Gruppen fikk seg en a-ha opplevelse, og fikk øynene opp for hva de kan oppnå. Neste steg blir å gjøre verdistrømsanalyser og starte jakten på sløseri. Senere vil vi også se på variasjon og overbelastning.

Styringsgruppen hos BussBygg
Styringsgruppen hos Bussbygg i gang med egenevaluering av selskapets Nå-situasjon, en av aktivitetene som skal skape samsyn og drivkraft i prosjektet.

Hos Bussbygg har styringsgruppen gjennomgått en selvevaluering, for å kartlegge nå-situasjonen med fokus på 6 ulike områder (flyt, arbeidsform, kvalitet, teamarbeid, forbedringsarbeid og kundefokus). Målet er å jobbe frem gruppens samsyn i hvor vi er i dag. Neste steg er å arbeide med KPI’er og målbilde, basert på en felles forståelse for nåsituasjonen.

Vil du vite mer?

Kontaktpersoner for Produktivitetsspranget i C2U er Jostein Moe og Jan Granaas. Prosjektleder er Tor Giæver hos Sintef Raufoss Manufacturing.

 

Se Produktivitetssprangets hjemmeside her

Samarbeidspartnerne i Produktivitetsspranget
Samarbeidspartnerne i Produktivitetsspranget
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U ca 1 gang per måned.
Se vår personvernpolicy

Relaterte saker