Noen eksempler på våre prosjekter

C2U Group AS har 20 konsulenter som bistår kunder i omfattende omstillings- og forbedringstiltak. Vårt dyktige team har i dag oppdrag i hovedsakelig Norge og Sverige, der vi bistår kunder med blant annet strategisk planlegging, større omstillingsprosjekter, digitaliseringsprosjekter og kontinuerlig forbedring i daglig drift.  

Les mer om vår erfaring og referanseprosjekter her.

Turnaround hos næringsmiddelprodusent

Relaterte siderVår erfaring Utstyr til prosessindustrien Serviceanlegg for biler Leverandør til oljeindustrien Kommunal/regional virksomhet Gjenvinningsselskap Produsent av deler til flyindustrien Kostnaden ved dårlig kvalitet Prosessindustri Verft for oljeplattformer og skip Kunden er en aktør som produserer matprodukter og opererer i det nordiske markedet. Matindustrien setter store krav til kvalitet og hygiene, noe som gjør at [...]

Utvikling av standardisert arbeidsmåte

Robotenheten i ABB Västerås har endret montering av roboter til taktet stasjonsmontering på en av sine produksjonslinjer.

Kommunal/regional virksomhet

Kunden hadde i sin interaksjon med det private næringsliv blitt kjent med Lean

En stabil utrulling av forretningssystem med hjelp av Lean

C2U bidro til en stabil implementering uten at kundene ble påvirket

Kraftig økning av OEE-tallet

C2U bidro til fokusert Lean-arbeid på fabrikkens flaskehalslinje

Restrukturering av Supply Chain-prosessen

C2U bisto med å implementere kapasitetsplanlegging for de interne prosessene

Restructuring of manufacturing footprint

Selskapet ble tvunget til å omstrukturere og konsentrere produksjonen om færre enheter

Turnaround Delivery & Quality

C2U sørget for at det ble innført standardiserte arbeidsmetoder, fokus på kritiske prosess-steg

Utstyr til prosessindustrien

C2Us oppgave var å støtte en prosjektgruppe bestående av produksjonsteknikere og operatører.

Serviceanlegg for biler

C2Us oppgave var å trene flere serviceanlegg i et konsept som var utviklet sammen med selskapet.

Leverandør til oljeindustrien

Kunden hadde for høye kostnader og var ikke lønnsom.

Gjenvinningsselskap

Kundene klagde på kvaliteten – for mange kvalitetssaker samt begrenset erfaring.

Produsent av deler til flyindustrien

På grunn av store forstyrrelser i produksjonen, noe som også påvirket sluttkunden.

Kostnaden ved dårlig kvalitet

C2U ble engasjert for å bistå kunden i å dels forstå omfanget av kvalitetskostnader.

Prosessindustri

Kunden hadde i mange år benyttet Lean og gjort mange bra forbedringer.

Verft for oljeplattformer og skip

C2U startet med å støtte et pilotområde for å påbegynne innføringen av Lean.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy