Realistisk Lean-trening på første klasse!

– De færreste har bakgrunn fra bilindustrien. Likevel finner alle relevant læring i løpet av to dager her. Det vi trekker fram og terper på, er jo beste praksis innen all form for prosessbasert framstilling. Det er like relevant for tjenestesektor som for industriell produksjon, forteller Mikako Lago-Lengquist.
Et treningsopphold på tråbilfabrikken kan eventuelt kombineres med en «Gemba Walk» hos vertsbedriften Vibracoustic. Bedriften er hovedleverandør av vibrasjonsdempere til en lang rekke av de mest kjente bilmerkene i verden, og er en Lean-virksomhet i tetsjiktet.

Tidlig morgen på Vibracoustics fabrikkanlegg i Forsheda, dypt inne i de smålandske skoger. Det summer forventningsfullt i det småkjølige produksjonslokalet. Studentgruppen fra Luleå tekniske universitet skal straks slippe til som produksjonsteam i C2Us egen bilfabrikk, som holder til her.

Det er en tråbil-fabrikk. Den første fullskala Lean-simulatoren av sitt slag da den så dagens lys for femten år siden. Det faktum at det er en bilfabrikk, er ikke det viktige i denne sammenhengen, selv om C2U har bragt med seg mye Lean kompetanse nettopp fra bilindustrien.

Autentisk produksjon

Det unike ved simulatoren er det realistiske miljøet, alt fra samlokaliseringen med Vibracoustic, til det autentiske fabrikklokalet, til det at kursdeltakerne får jobbe med Lean produksjon i full skala under kyndig veiledning av C2Us Mikako Lago-Lengquist. Mikako var med og designet simulatoren ved oppstarten i 2006. Den ble utviklet i samarbeid med statlige Vinnova, og første versjon ble etablert i Trollhättan. Den gangen var den noe helt nytt og enestående, både i Sverige og Norden for øvrig. Siden har både industribedrifter og kurstilbydere laget sine egne varianter, «inspired by» originalen.

Som de fleste Lean simulatorer, tar tråbilfabrikken utgangspunkt i en nokså håpløst designet produksjon. Første produksjonsrunde går heller dårlig, og kursdeltakerne lærer hvorfor. Mikako peker på svakheter som dårlig orden, mangel på oversikt, manglende arbeidsbeskrivelser, dårlig kommunikasjon i temaet og dårlig planlegging.

Forbedring trinn for trinn

Trinn for trinn blir Lean metodikk med 5S, visuell styring, definisjon av arbeidsoperasjoner og standardisering gjennomgått og innført. Direkte fra teori til praksis. Deltakerne får konkrete utfordringer som: Hvordan kan dubidra til at teamet jobber i henhold til plan?, Hvordan sikrer vi at produksjonen kjører stabil? Hvilke aktiviteter bør du prioritere på din stasjon, slik at operasjonene der kan gjennomføres uten unødig tidsbruk? Hva er de verdiøkende aktivitetene? Osv. Deltakernes iver og temperaturen i rommet stiger betraktelig. Mange kaster jakka.

Simuleringen skrider framover, en hensiktsmessig produksjonslinje er etablert, digitalt Andonsystem er innført og produksjonstiden kryper ned mot de 70 sekunder per bil som deltakerne i fellesskap har satt som mål. Steg for steg blir prosessen mer stabil. Nå innfører Mikako operatørstyrt trening gjennom jobbrotasjon. De arbeidsoppgavene hver deltaker har lært seg, overlates til andre, og det blir deltakerens oppgave raskt og metodisk å sette sin kollega inn i arbeidsoppgavene. Så, til tross for at man har rotert arbeidsteamet, forteller den digitale tavla med tydelig tekst: Målet er nådd. Siste bil triller ut av båndet godt innenfor 70 sekunder.

Fra byggeindustrien

Når vi besøker fabrikken, er det en studentgruppe fra svensk byggeindustri som får trening. Deltakerne er fra NCC, Ikano Bostad, Veidekke og Bo Klok, og treningen på tråbilfabrikken är modul 2 av totalt fem moduler i deres studieopplegg. C2Us oppdragsgiver er VALLA Coach, som er et prosjekt innen Smart Built Environments sin satsing på å styrke svensk byggeindustri.

Ideen til og starten av VALLA Coach ble til ved Luleå tekniske universitet, som inviterte bedriftene til å delta med sikte på å styrke produktivitet og sikkerhet i produksjon av bygg. Utdanningen Industrialisert byggeprosessved Luleå tekniske universitet inngår som en del i VALLA coach. Satsingen finansieres av Formas (statlig forskningsråd) og de deltakende bedriftene.

– Det startet med et åpent spørsmål om hva og hvordan, som førte videre til utvikling og test av ulike metoder og arbeidsmåter. VALLA Coach har vært gjennomført i tre steg. Nå i steg tre legger vi stor vekt på å anvende og spre metoder og arbeidsmåter som er utviklet i prosjektet, forteller prosjektleder Kajsa Simu.

Relevant for alle typer virksomheter

C2Us Mikako Lago-Lengquist mener studentgruppen fra Luleå tekniske universitet er representativ for veldig mange kursgrupper som besøker tråbilfabrikken.

– De færreste har bakgrunn fra bilindustrien. Likevel finner alle relevant læring i løpet av to dager her. Det vi trekker fram og terper på, er jo beste praksis innen all form for prosessbasert framstilling. Det er like relevant for tjenestesektor som for industriell produksjon, sier hun.

Se beste praksis Lean produksjon

Et treningsopphold på tråbilfabrikken kan eventuelt kombineres med en «Gemba Walk» hos vertsbedriften Vibracoustic. Bedriften er hovedleverandør av vibrasjonsdempere til en lang rekke av de mest kjente bilmerkene i verden, og er en Lean-virksomhet i tetsjiktet.

C2U Group tilrettelegger studiereiser til tråbilfabrikken for enkeltbedrifter, ledergrupper og team fra samarbeidende bedrifter. Er det din bedrift vi skal ha med oss neste gang? Send inn informasjon i skjemaet på denne siden, så kontakter vi deg for en nærmere prat.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy

Relaterte saker