Oppskrift for å ta vedlikeholdet til et nytt nivå:

Inspirer til forbedringer og bygg suksesshistorier

Nilsson

Jonas Nilsson

C2U Groups frokostmøte 23. mars ble en livlig dialog mellom innlederne Jostein Moe og Jonas Nilsson, og en aktiv forsamling. Vi har tro på å lære gjennom å dele erfaringer og diskutere oss imellom. Inspirer til forbedringer, bygg suksesshistorier og ta vedlikeholdet til et nytt nivå, sa Nilsson og satte rammen for resten av morgensamlingen.

Det å sørge for at maskiner er i god stand og at vi har tilstrekkelig kapasitet på utstyret, er viktig. Likevel er det mennesker som sørger for at virksomheten gir resultater. Derfor må vi som ledere være i stand til å engasjere medarbeiderne. En typisk mulighet er å skape kontakt mellom de medarbeiderne som jobber med produksjon og de som jobber med vedlikehold. Hvordan klarer vi det i praksis, ville Nilsson vite.

Moe

Jostein Moe

Forsamlingen nikket gjenkjennende til problemstillingen. Samarbeid på tvers mellom produksjonsavdelinger og vedlikeholdsavdeling er ofte en mangel, og resultatet blir gjerne at vi kommer på etterskudd med vedlikehold som burde ha vært prioritert. Vi får maskinhavarier og kostbare driftsstans.

–    Ofte opplever vi at årsaken til manglende vedlikehold ligger i kollisjon mellom ulike kulturer. Det blir uklart hvem som skal eller bør ha ansvar for ulike deler av produksjon og vedlikehold, og vi får situasjoner der det oppstår spørsmål som ”Hvem skal skru på maskinen?” Ble det kommentert. – det er en velkjent problemstilling, kommenterte Moe. – Har dere da grublet på hvordan dere kan håndtere utfordringen?

Gi konkrete retningslinjer

Løsningen ligger ofte i å gripe inn i arbeidsprosessen og gi konkrete retningslinjer for hvordan vedlikeholdet skal legges opp som en tverrfaglig aktivitet. Ledelsen må angi en tydelig retning og sette personlige mål for hver enkelt medarbeider: Dette skal du jobbe for å forbedre i løpet av året. I mange organisasjoner sliter team med å definere grenser mellom operatørstyrt vedlikehold og generelt vedlikehold.

Uavhengig av hvem som gjør hva, må ledelsen inspirere til engasjement. Teamet som har ansvar for å holde maskiner i gang og et systematisk vedlikehold, må kjenne en lidenskap for jobben. Vedlikehold uten lidenskap blir aldri en suksess.

I enhver organisasjon er det tre parter som særlig må kjenne lidenskap for vedlikeholdsoppgavene: Ledelsen, Produksjonsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen. Hvis oppmerksomheten om og prioriteringen av vedlikeholdsarbeidet faller og vi går tilbake i brannslukkingsmodus, tar det så uendelig lang tid å komme opp i optimalt driftstempo igjen.

Start med en pilot

På spørsmål om en god oppskrift for å komme i gang, var svaret:

–    Velg ut et avgrenset område av produksjonen der dere kjenner dere forholdsvis trygge på at dere vil lykkes med en omstilling, skap en suksesshistorie og jobb for å spre entusiasme for forbedringsarbeidet gjennom å vise til hva som er oppnådd i piloten. Sørg for å registrere data om fire hovedområder: Planlagt stans, ikke planlagt stans, ”Tomt inn – fullt ut” og småstopp i produksjonen. Småstopp er langsom årelating av produksjonen. Derfor må vi ha så god kontroll at vi unngår dem mest mulig. Den egentlige sjefen i produksjonen er den som har oversikt over produksjonsdata og historikk, Sa Moe.

C2U fortsetter å dele

FrokostmøteC2U vil i tiden framover invitere til flere frokostmøter og faglige arrangement. Er du ikke invitert? Her kan du melde deg på invitasjonslista:

Vis at du er et menneske ved å velge Flagg.
Relaterte saker