Ingeborg Svanes

Ingeborg Svanes

Navn: Ingeborg Svanes
Stilling: Senior Management Consultant
Telefon: +47 450 27 757
E-post: ingeborg.svanes@c2ugroup.com

Ingeborg har fordypet seg i endrings- og omstillingsarbeid i fortrinnsvis store virksomheter. Fra 1990 fram til i dag har hun hatt ulike lederroller både i linjen og prosjekter i større private virksomheter og i offentlig sektor.  

I sine ulike roller har Ingeborg opparbeidet betydelig erfaring fra ledelse av utviklings- og forbedringsarbeid, som forbedring av arbeidsflyt i administrative prosesser. Hun leser mellommenneskelige relasjoner godt og har et veltrent øye for å se hvilke tiltak og virkemidler som bør anvendes for å oppnå ønsket resultat i det enkelte prosjekt og den enkelte prosess. 

Ingeborg har god kunnskap om å lede endringer i organisasjoner med høyt kunnskapsnivå og kompliserte organisasjonsstrukturer. Hun oppfattes som en leder med evne til å involvere alle deler av organisasjonen og ta velfunderte beslutninger basert på bearbeiding av innspill og egne vurderinger. 

Som konsulent er hun særlig etterspurt som Lean ekspert og har hatt oppdrag med blant annet restrukturering av organisasjoner og totalomstilling av arbeids- og materialflyt og arbeidsmetodikk. 

Ingeborg har en Master of Science, Electronics fra NTNU, samt tilleggsutdanninger innen prosjektledelse, forretningsøkonomi og virksomhetsledelse fra Ericsson, Handelshøgskolen BI og NTNU. 

Relaterte saker